L.Blog

Info
Kalender

De kalender is leeg

weersverwachting

 Afwezigheid

Gepubliceerd op 17-6-2009 00:45:00 - Tijdschrijven

Het is natuurlijk helemaal waar. In het onderwijs zullen docenten zich (doorgaans) niet zo snel ziek melden of om andere redenen afwezig willen zijn. Je schiet er namelijk niet veel mee op, want het werk gaat gewoon door, dus als je eens een keer wat dagen mist moet je daarna gewoon weer dubbel zo hard werken.

Hetzelfde geldt natuurlijk voor zo'n hogeschooldag. Dat is misschien leuk voor de mensen, maar de lessen die uitvallen gaan dan weliswaar niet door, maar dat moet natuurlijk wel worden ingehaald. Dat was vandaag dus. Twee keer twee lessen in één les gepropt. Dat kan natuurlijk wel, maar is dat dan niet dubbel tarief? Ik denk 't wel.

Ik heb nu 99% van mijn werktijd van dit studiejaar verbruikt. Ik heb nog 10 uur te besteden. Deze week en volgende week nog les. Daarna toetsweek en hertoetsweek. Daarna hertoetsweek van de toetsweek. Maar dan heb ik niks. Mijn vakantie begint dus op 13 juli.

De prognose is dat ik al met al dit jaar dan uitkom op 15 uur teveel gewerkt over een heel jaar. Dat is niet gek als je bedenkt dat ik dit studiejaar begonnen met 221 uur teveel gewerkt. Ik vind het wel een prestatie. Ik ben daar wel tevreden over. Volgend studiejaar begin ik dan weer met 15 uur teveel, want ook die uren moeten ergens blijven.

Uiteindelijk ben ik toch wel heel erg blij dat ik (als deeltijddocent) ben gaan tijdschrijven. Het is 'echt' nodig omdat je anders geen idee hebt wat je allemaal doet. De rest is dan een kwestie van prioriteiten. Werken is leuk, maar 't moet wel leuk blijven.

maart 2009 - onveranderd:-)

In voorgaande jaren liet ik me nog wel 's verleiden tot 'werk in de vakantie'. Dat doe ik niet meer. Dus als er nog iets gebeuren in het kader van volgend studiejaar dan ben ik vanaf 24 augustus weer beschikbaar en dan gaat de 'meter' weer lopen.

 Reacties (0)

 Creativiteit

Gepubliceerd op 15-6-2009 03:10:00 - Tijdschrijven

"Ook onderwijsinstellingen hebben voortdurend behoefte aan nieuwe ideeën. Daarvoor is creativiteit nodig: de kunst van het doorbreken van patronen, gewoontes en zekerheden. Iedereen heeft de mogelijkheid om ‘zijn’ creatieve vermogens te stimuleren als hij zich maar bewust is van zijn eigen remmingen en die van de organisatie om tot creatieve oplossingen te komen. De trainingen richten zich op het wegnemen van die remmingen. Daarnaast ontwikkelen ze vaardigheden die creatief denken bevorderen."
http://www.schoolvoordetoekomst.nl/

Dat klinkt wel leuk, maar volgens mij zit het iets anders in elkaar. Als je een baantje hebt (zoals ik) dan moet je veel 'dingen' doen die nu niet bepaald erg veel creativiteit vragen. Cursushandleidingen schrijven, toetsen maken, lessen voorbereiden, enz. Binnen de kaders van die taken kan je natuurlijk creatief zijn, maar meestal is het gewoon hard werken, stevig nadenken, ernstig studeren en ploeteren.

Voor het verzinnen van nieuwe dingen is meer nodig. Je moet als het ware de ruimte creëren (in je hoofd) om zonder stress en zonder noodzakelijkheid bezig te kunnen houden met... tja, met wat eigenlijk? Met niks, met alles of ergens er tussen in. Met je gevoel, je diepere gedachten of gewoon naar muziek luisteren, een beetje heen en weer klikken en dagdromen, fantaseren, ijsberen, reflecteren en nog zo wat van die dingen waarvan een buitenstaander zou denken dat je gewoon zit te niksen.

Dat is natuurlijk ook zo, je drinkt een pilsje, rookt een sigaartje, kijkt eens uit het raam. Er gebeurt niet veel. Geen letter op papier, geen noot gespeeld,... niet één concrete handeling... de productie is gestaakt. Ledigheid is des duivels oorkussen, zullen we maar zeggen. Op dat soort momenten kan je in een keer een goed idee krijgen. Zou kunnen, maar soms krijg ik alleen maar onbetamelijke slaap.

Zie ook http://www.onzetaal.nl/advies/ledigheid.php

Misschien is dat ook wel de reden dat ik liever thuis werk dan op mijn werkplek (die ik niet heb). Doorgaans ben ik nooit meer dan 3 dagen op locatie. Dat is nog veel voor een halve baan, maar als je (na 98% van de werktijd verbruikt te hebben) kijkt naar de dagen waarop ik werk dan is daar toch wel iets bijzonders mee:

Normale werkdagen (maximaal 3) zijn voor mij maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag, afhankelijk van het kwartaal. Eigenlijk werk ik alle dagen. Ik vind dat niet erg, want als je de 'rommel' verspreid dan heb je er minder last van, zullen we maar zeggen. Uiteindelijk draai ik een redelijk aantal uren voor de aanstelling die ik heb. Ik probeer het laatste blok er stevig de kantjes van af te lopen. Ik kan me wel voorstellen dat 'normale mensen' dit 'gedoe' toch niet zouden willen, maar ik vind het wel iets hebben en zolang ik het aangenaam vind, waarom zou je dan iets anders willen?

Op de keper beschouwd is een volledige baan in het onderwijs (en al helemaal op de lerarenopleiding) niet te doen. Als je niet helemaal suf, uitgeblust en ongeinspireerd wilt raken werk dan gewoon niet meer dan een halve baan. Ik kan dat iedereen van harte aanbevelen. Het heeft zoveel voordelen... het is echt geweldig. Het heeft ook wel een paar nadelen: je hebt een soort minimum salaris en je doet waarschijnlijk meer dan redelijk zou zijn...

Als je verder niet al te veel geeft om geld en carrière dan moet je dat zeker doen. Je houdt dan misschien zelfs wel 's tijd over voor creatieve ideeën en andere leuke dingen. Bovendien draag ik op deze manier ook nog 's bij aan het lerarentekort.

 Reacties (0)

 Prognose eind van het jaar

Gepubliceerd op 15-4-2009 22:33:00 - Tijdschrijven

Als deeltijder ben ik al enige jaren aan het tijdschrijven. Dat is 'echt' nodig omdat je anders meer werkt dan redelijk is. Dit jaar ben ik begonnen met 221 teveel gewerkte uren. Na blok 3 heb ik 's een prognose gemaakt hoe het er mee staat:

Als ik zo door ga dan heb ik straks aan het eind van het jaar nog steeds 81 uur te veel. Dat kan niet natuurlijk. Dus er zit niets anders op dan om blok 4 zoveel de kantjes er van af te lopen. Dat is niks voor mij, maar er is geen andere optie.

 Reacties (0)

 Tien jaar blackboard

Gepubliceerd op 19-2-2009 11:17:00 - Tijdschrijven

Via http://delicious.com/zandee kwam ik op Tien jaar onderwijs met Blackboard terecht. Dat is wel aardig om te lezen. Ik geloof dat ik in 2000 of 2001 via kennisnet gebruik maakte van gratis Blackboard. Toen ik er voor zou moeten gaan betalen heb ik zelf maar iets in elkaar geknutseld. Uiteindelijk is dat http://www.wiskundeleraar.nl geworden. Ik heb altijd gedacht dat de methode van 'eerst gratis aanbieden en dan later gaan betalen' een uitvinding was van kennisnet, maar ik begrijp dat dit een verkoopstrategie is van blackboard zelf.  Ik vind zo'n methode meer iets voor mensen die verdovende middelen aan de man willen brengen (een soort van criminelen dus), maar vooruit maar. 

Mijn conclusie was destijds dat ik niet afhankelijk wilde zijn van de 'grillen en grollen' van dit soort bedrijven of organisaties. Heb ik net een hele cursus in elkaar gefröbeld moet het allemaal weer anders. Dat nooit meer, want dat is zo zonde van je tijd. Vandaar dat ik al 8 jaar geen blackboard gebruik en ook geen andere voorzieningen waarover ik onvoldoende zeggenschap heb. Ik schreef er al eerder over.

Een citaat uit het artikel:

"Traditionele, klassikale lessen, inclusief ‘voor en nazorg’, hebben nog steeds een centrale plaats binnen het taakbeleid en het lesrooster. Als ik een elektronische les ontwikkel doet ik dit buiten de onderwijstijd om en krijg hiervoor geen voorbereidingstijd."
Tien jaar onderwijs met Blackboard

Zo is dat maar net. Het is duidelijk dat als je iets wilt met het ondersteunen van je lessen met ICT dat je veel moet investeren, maar zolang het werkt en ik er zelf grote voordelen van ondervind ga ik daar voorlopig wel mee door. Ik zou eigenlijk niet graag zonder willen, maar 't deugt natuurlijk niet dat je daar niet gewoon fasoenlijk voor gefaciliteerd wordt, maar ja, er deugt wel meer niet.

 Reacties (1)

 Ik loop in...

Gepubliceerd op 22-1-2009 02:47:00 - Tijdschrijven

Aan het begin van het cursusjaar 2008-2009 had ik nog 221 uren te veel gewerkt staan. Na blok 1 was dat nog 153 en na blok 2 zal ik waarschijnlijk uitkomen op 90 uur te veel gewerkt. Dat lijkt misschien niet veel, maar met een 0,6 baan is dat nog altijd bijna 4 weken te veel.

In blok 3 heb ik wel een redelijk druk programma, maar ik denk dat 't wel goed komt, uiteindelijk... Dat is dan toch wel weer fijn om te weten. Mijn idee? Tijdschrijven is zo gek nog niet. Je weet dan tenminste hoe het zit.

 Reacties (0)

 Vakanties

Gepubliceerd op 17-12-2008 19:12:00 - Tijdschrijven

Speciaal voor Clemens Cornielje (duikboot van de VVD) die op stand.nl roept:

"Maar mevrouw ik heb geen 12 weken vakantie. En het voorstel wat wij doen is dat die mensen, die leraren elf weken vakantie en een dag overhouden. Dat heb ik niet. En ik denk dat heel veel Nederlanders dat niet hebben.
En ik vind het niet erg. Onderwijs geven is topsport. En dat erken ik ook. Maar 11 weken vakantie, zoals de docenten in het basisonderwijs hebben, vind ik heel verantwoord. Daarin kun je echt bijtanken."

De badmuts vindt het 'niet erg' . Moeten we zeker nog dankbaar zijn ook. Waarom eigenlijk? Zal ik het dan nog een keer uitleggen? Een volledige baan in het onderwijs bestaat uit 1659 klokuren werk per jaar. Dat is hetzelfde als in de rest van Nederland. Toch hebben docenten veel vakantie. Hoe dat kan? Door in de andere weken meer te werken. Bij een baan van 8 tot 5 zou dat niet gaan, je kunt wel nog harder doelloos naar buiten zitten staren maar daar wordt natuurlijk niemand beter van. Maar in 't onderwijs zijn weken van 50 of 60 uur soms heel normaal. Uiteraard gaat dit allemaal wel ten koste van gezin en de rest van je (sociaal- en maatschappelijk) leven, maar je moet er wat voor over hebben. Het is verder bekend dat je tekort aan slaap en rust moeilijk 'in kan halen'. Het is dus feitelijk zeer ongezond om dat zo te doen. Is dat erg? Nou, nee want in bijvoorbeeld de vakanties kan je proberen weer een beetje bij te komen. Dat is dan geen bijtanken maar bijkomen.

Nu zou dat allemaal nog niet zo erg zijn ware het niet dat scholen over het algemeen een taakbelastingsbeleid hebben dat Excelbladgestuurd is. De taken worden zo verdeeld en bemeten dat de scholen altijd op nul uitkomen. Dat betekent dat iedereen waarschijnlijk veel meer en harder moet werken dan redelijkerwijs verwacht zou mogen worden. Beknibbelen op lestijd, calamiteiten opvangen, grote groepen, enz. Dat is ook alllemaal niet bevorderlijk voor de 'rust' en 'regelmaat'. Feitelijk is het gewoon overwerk dat niet (extra) betaald wordt. Bovendien is het werken in 't onderwijs over het algemeen heel intensief. Je kunt niet even als je 't zo uitkomt een kwartiertje kofiie gaan halen, leuteren met collega's of relaxen. Zo'n weekje vakantie stelt dan helemaal geen ruk voor. Voor veel docenten is het niet eens voldoende om gewoon weer een beetje bij te komen. Een beetje docent werkt trouwens gewoon door in de vakantie, anders komt het werk nooit af.

Kortom: ik dacht dat 'we' gingen proberen het werken in 't onderwijs aantrekkelijker te maken? Hou dan 's op met dat eeuwige gezeur over die vakanties.

 Reacties (2)

 Taaktoedeling

Gepubliceerd op 28-9-2007 03:15:00 - Tijdschrijven

Zie ook: Tijdschrijven...

 Reacties (0)

 Eight days a week

Gepubliceerd op 20-6-2006 00:48:00 - Tijdschrijven

Dit jaar ben ik begonnen met tijdschrijven. Dat is niet onverstandig als je een parttime baan hebt. Met nog 6 weken te gaan heb ik nog 48 uren te besteden. Deze uren zullen toch over een weekje of 3 wel op zijn. Mooi... Daarnaast blijkt dat ik ook op andere dagen werk dan eigenlijk de bedoeling is:

Dus 29% op andere dagen dan bedoeld. Tja, dat komt er van... al dat digitale gedoe... dat gaat natuurlijk de hele week door. Ik vind het niet erg, want ik werk thuis een stuk effectiever dan op mijn werkplek.

 Reacties (0)

 Lesboer

Gepubliceerd op 10-6-2006 23:02:00 - Tijdschrijven

Als je zo kijkt wat ik allemaal doe zou je denken dat ik toch wel een soort 'innovatieve expert' ben, maar dat is niet zo. Ik ben gewoon een lesboer. Als ik naar mijn takenpakket (lerarenopleidinggewijs zullen we maar zeggen) van volgend jaar kijk dan ziet dat er zo uit:

q2032img1.gifq2032img2.gif

Dus 73% les en de rest 'andere' dingen. Nu zou je nog kunnen denken dat ik behalve wiskunde natuurlijk ook nog iets met  ICT doe. Dat klopt... maar als ik kijk naar alle lessen dan is dat ICT slechts 9% van lestaak.

Dus dat mag geen naam hebben... Kortom, ik ben gewoon een lesboer en eerlijk gezegd ben ik daar ontzettend blij mee!

 Reacties (0)