L.Blog

Info
Kalender

De kalender is leeg

weersverwachting

 Informeel leren

Gepubliceerd op 30-3-2009 19:59:00 - Het nieuwe leren

Elke keer als ik de term informeel leren zie staan dan denk ik 'wat moet je daar mee?'. Het antwoord is eigenlijk eenvoudig. Niks, want de definitie sluit elke mogelijkheid dit te 'gebruiken' uit omdat het dan geen informeel leren meer is.

"Informal Learning - Occurs in everyday life and may not even be recognized as learning by the individual. For example, using a television guide may not be equated by an individual as having learned how to use a table."
http://www.nald.ca/adultlearningcourse/glossary.htm#i

Uiteraard leert iedereen per ongeluk van alles zelfs zonder dat dit als zodanig 'gepland' was, maar is dat niet gewoon de 'menselijke natuur'? Zou dat niet gewoon inherent zijn aan 'het wezen van de mens'? Of gaan we dat nu ook proberen te assimileren? Het suggereert dat er mensen zijn die weten hoe dat precies werkt... maar dat is maar zeer de vraag!

 Reacties (0)

 Het komt goed

Gepubliceerd op 9-1-2009 22:25:00 - Het nieuwe leren

Ik loop er al een tijd over na te denken. Hoe zit dat nu eigenlijk met dat 'niet kunnen rekenen'? Moeten leerlingen meer oefenen? Of is juist meer begrip de oplossing? Maar wat heb je aan begrip als je de meest eenvoudige berekeningen niet kan? Mijn idee was dat het goed is om te begrijpen wat je doet, maar dat je dan uiteindelijk dan ook beter moet kunnen rekenen. Anders klopt er iets niet. Ik heb niets tegen 'drill & practice' en ik denk dat soms 'iets kunnen' heel goed vooraf kan gaan aan begrip. En wat heet 'begrip'? Aan 3x4=12 valt natuurlijk wel iets te begrijpen, maar je moet er bij het uitrekenen niet te lang over na moeten denken, denk ik... Anders komen we natuurlijk nooit ergens met die kenniseconomie.

Maar volgens mij is dat over een tijdje niet meer nodig:

"Het doel van dit project is de instandhouding en versterking van de basale rekenvaardigheden. Getalkennis en kennis van de bewerkingen die niet levend worden gehouden doven uit, met als gevolg dat de rekenvaardigheid van leerlingen wordt bedreigd.  Ditzelfde gevaar is ook aanwezig als het oefenen verwordt tot een rigide, reproductieve drilactiviteit. Daarom richt dit pilot-project zich op rijk en productief oefenen dat de leerlingen zowel het houvast geeft van de parate kennis en vaardigheden, maar daarnaast de weg naar een flexibel gebruik ervan nadrukkelijk openhoudt."
http://www.fi.uu.nl/nl/nieuws/welcome.html#503

Dus we gaan niet 'arm en zinloos' oefenen, nee, we gaan 'rijk en productief' oefenen. Mooie zinnen allemaal en mooie woorden ook... rigide, flexibel, drilactiviteit, rijk, productief,...

Het zou zomaar kunnen dat het gaat helemaal goed gaat komen...

 Reacties (1)

 Onderwijsleergesprek

Gepubliceerd op 6-1-2009 23:18:00 - Het nieuwe leren

Wat lees ik nu?

"Rotterdam, 6 jan. Als studenten tijdens college in groepjes discussiëren over een tentamenvraag, vergroot dat de kans dat ze een volgende, vergelijkbare vraag goed beantwoorden – óók als niemand in hun groepje het antwoord op de eerste vraag goed had. Louter praten over een concrete toepassing van de collegestof in een tentamenvraag verbetert dus al het begrip, schreven biologen en natuurkundigen van de universiteit van Colorado in Boulder afgelopen vrijdag in Science."
http://www.nrcnext.nl/nieuws/wetenschap/article2112801.ece

Nou ja! Straks gaat er nog iemand bedenken dat het onderwijsleergesprek (weet je wel van dat o zo verouderde klassikale onderwijs) juist heel erg goed is voor het begrip. Voordat je er erg in hebt gaat straks nog blijken dat het juist de docent is die ongeveer weet wat het einddoel is in het kader van het begrijpen en dat maar zo'n beetje zelfstandig een boekje doorwerken niet echt leidt tot begrip.

Kortom: gewoon les geven, uitleggen, praten over dingen en zo... mijn idee...

 Reacties (0)

 Je GR slopen...

Gepubliceerd op 13-10-2008 23:21:00 - Het nieuwe leren

Via een verwijzing naar WisFaq kwam ik op http://www.vandeveen.nl terecht. Daar staat (naast een hele verzameling andere leuke dingen) een documentje over hoe je je GR uit elkaar kan halen:

Dat kan nog wel 's handig zijn als je toetsen plakkerig zijn geworden of zo... Ik heb 't nog niet geprobeerd maar misschien kan je 'm daarna ook wel weer in elkaar zetten. Dat zou wel fijn zijn...

Vorige week was een beetje een vervelende week, maar vandaag gaat het wel weer. Ik heb een soort halfvakantie dus dat is wel relaxed. Ik heb vanmorgen nog een heel stuk geschreven op de werkplaats van het HZproject.

"Het systeem gaat het regelen. Het systeem gaat het zelfs faciliteren... en gaat proberen te assimileren. Uiteindelijk gaat dat niet lukken. Daarvoor is het systeem te groot, te star en te traag... Het systeem denkt al lang niet meer... Het systeem is allang bij de pakken neer gaan zitten. Het is een olietanker! Onafwendbaar varend in de richting van de ijsberg... "

Dat vond ik wel een mooi beeld. Ik weet niet of je wel 's een olietanker bestuurd hebt (ik ook alleen virtueel) maar ik kan me voorstellen dat je niet zo maar een bochtje kan maken. Nou ja. Wel een leuke discussie. Ach het is zo'n grappig project... Ik heb weer een boek besteld dat ik moet lezen en ik ben lekker aan brainstormen over het vervolg. Mooi!

Vandaag zitten we datumgewijs weer in een periode dat zelfs dit weblog zich normaal gedraagd voor wat de datum betreft. Dat is ook wel weer fijn...

 Reacties (0)

 Stemmingmakerij?

Gepubliceerd op 29-6-2008 17:19:00 - Het nieuwe leren

"Het werk van de enthousiaste onderwijsvernieuwers wordt onderhand zwaar gefrustreerd en op jaren achterstand gezet door hard schreeuwende maar slecht-geïnformeerde stemmingmakers. Jammer, dit rapport heeft het tij nog niet gekeerd."
http://onderwijsvanovermorgen....voor-de-laatste.html

 Reacties (0)

 Ik kan het togch opzoekeN?

Gepubliceerd op 27-5-2008 15:56:00 - Het nieuwe leren

In mijn favorieten kwam ik zomaar een website tegen met allerlei Merkwaardige / lachwekkende / betreurenswaardige uitspraken.

"De gedachte heeft postgevat, dat klassikale kennisoverdracht in een digitale samenleving niet langer essentieel is: kennis is immers steeds on line opvraagbaar. De leerling moet vooral vaardigheden leren -leren leren - om de informatie te kunnen selecteren en te verwerken in presentaties. Kennisoverdracht zou immers te snel verouderen. Lesinhouden en toetsen kunnen bovendien worden gestandaardiseerd en lijken daardoor gemakkelijk zonder leraar te kunnen worden verwerkt. De onderwijsvernieuwers grossieren voortdurend in clichés over de ouderwetse klassikale kennisoverdracht, die slechts uit het zinloze leren van rijtjes, jaartallen en formules zou hebben bestaan."
http://biod.info/student/artikel/poelvanellende.htm

Tja, dat kom je inderdaad nogal 's tegen.

"Deze karikatuur doet geen recht aan een rijk onderwijsverleden. Gemakshalve wordt vergeten, dat de veelgegeten vruchten van de moderniteit aan de boom van dit eenvoudige, maar zeer effectieve onderwijsconcept hebben kunnen rijpen. Het ijzeren schoolrepertoire zorgde er in het verleden tevens voor dat een zeker gemeenschappelijk referentiekader werd aangeleerd, waarmee een volwassene zich kon verstaan. Culturele, literaire en historische informatie is nu weliswaar at random verkrijgbaar, maar vindt geen anker in een samenhangend kennisconcept. Voor het onderwijs zinloos en dodelijk cultuurrelativisme bedreigt bij iedere vernieuwingsronde de onderwijsinhoud."
http://biod.info/student/artikel/poelvanellende.htm

Het artikel is uit 2000. Een tijd dat men nog kon schrijven...

 Reacties (0)

 Nationale ramp

Gepubliceerd op 19-5-2008 15:28:00 - Het nieuwe leren

In het kader van 'beter onderwijs' stond er een artikel in de Telegraaf met de titel 'Onderwijs rampzalig'. Willem (en wie niet) schreef er al over op http://www.karssenberg.nl/weblog/2008/05/onderwijs-rampzalig.html

De website van de Telegraaf is zelf ook rampzalig. Je kunt ook teveel reklame op één pagina willen zetten natuurlijk.

Maar inhoudelijk is het artikel niet echt nieuw. In Trouw stond meer dan een jaar geleden al ongeveer hetzelfde verhaal:

Wat moet je er van denken? Is het 'studiehuis' een voorbeeld van 'nieuw leren' of gewoon een 'slecht plan'? En is 'competentiegericht opleiden' per definitie slecht? Men kan natuurlijk wel zeggen dat het 'vroeger' allemaal veel beter was in het MBO, maar is dat wel zo? Niet dat er geen problemen zijn in het MBO, maar ja, waar zijn er in het onderwijs geen problemen?

Voor een beroepsopleiding lijken me nu juist competenties het belangrijkste. Maar daar gaat het niet over, volgens mij. Het gaat over 'slecht onderwijs'. Lessen die niet gegeven worden, opdrachten die niet worden uitgevoerd, leerlingen die niet begeleid worden, enz. Maar dat is niet het 'nieuwe leren'. Als bij het 'oude leren' lessen niet gegeven worden, opdrachten niet goed zijn en leerlingen niet worden begeleid wordt het natuurlijk ook niks. Kortom: wat is nu precies de achtergrond en betekenis van al die klachten over de definitieve teloorgang van het onderwijs? Het zou natuurlijk ook nog aan een slechte organisatie en uitvoering kunnen liggen, ik noem maar iets geks...

Misschien moeten we gewoon maar beter naar onze minister luisteren. Ik las ergens dat Plasterk gezegd zou hebben:

"Ik denk overigens dat het onderwijs behoorlijk beleidsresistent is. Wat er ook verzonnen is de afgelopen decennia, op scholen is gewoon rustig doorgewerkt. Leraren weten namelijk heel goed wat er moet gebeuren. En daardoor is het allemaal nog redelijk verlopen."

Dat is wel een bijzonder standpunt. Het maakt eigenlijk allemaal niks uit, het leven gaat gewoon door, de docenten doen toch gewoon wat ze belangrijk vinden en voor de rest laten we iedereen maar lekker 'uit de nek kletsen'. Plasterk begrijpt het heel goed, we gaan dit doen, we doen dat. Een rapportje hier, een onderzoekscommissie  daar en allemaal heel belangrijk. Dat gaan we doen! Daar gebeurt dan verder niet 'echt' iets mee, maar dat mag de pret niet drukken. Dat is dus geen 'onvermogen' maar 'beleid'. Slim. We deden een plas, we dronken een glas en alles bleef zoals het was, zoiets... Is een strak plan of niet?

 Reacties (0)

 Compentiegericht opleiden

Gepubliceerd op 27-4-2008 11:46:00 - Het nieuwe leren

Af en toe kom je dingen tegen die ik dan weer niet begrijp.

“Studenten doorlopen een cyclus: Ze bedenken hun eigen leervraag, formuleren een leerwerkplan, voeren dit uit en reflecteren hierop. Daaruit volgt dan weer een leervraag. Althans, dat was in theorie: We merkten dat eerstejaars studenten niet goed konden omgaan met de, ogenschijnlijke, vrijheid die daarmee gepaard gaat. Nu hebben we stageactiviteiten geformuleerd waaruit studenten kunnen kiezen. Zo is er meer houvast en ontstaat er, gek genoeg, meer ruimte om te leren in en van de praktijk.”
http://profielen.hro.nl/magazine/?cid=2&aid=493

Dit competentiegericht opleiden wordt dus eerst voorgesteld als een ‘nieuw’ en ‘beter’ leren. Vervolgens wordt vastgesteld dat het niet werkt. Studenten krijgen gewoon weer een lijstje met ‘losse’ opdrachten en als ze dat lijstje dan maar afwerken dan komt het wel goed. Maar dat is dan toch gewoon weer ‘oud leren’?

Mijn idee was altijd dat je in het kader van ‘zelfstandig leren’ studenten een 'krachtige leeromgeving' aanbiedt waarbij alles er op gericht is de veronderstelde 'competenties'  te verwerven (wat dat dan ook verder is). Als je dan vervolgens vaststelt dat een student dat gewoon niet doet dan moet je toch gewoon zeggen: je kunt beter iets anders gaan doen.

Je ziet dan dat dit echter niet gebeurt. Nee, dit werkt niet, dus gaan we de studenten weer aan het handje nemen, afvinklijstjes maken, verplichte werkcolleges, e.d. Ik heb daar verder niets op tegen, maar met ‘natuurlijk leren’,  ‘zelfstandig leren’ of  ‘leren leren’ heeft het niets te maken.

Is dat erg? Nou niet echt, maar doe dan ook niet net alsof en probeer zeker niet te doen alsof competentiegericht opleiden de meest superieure vorm van onderwijs is. In het onderwijs geldt maar één wet: goed is wat werkt. Als ‘nieuwe didactiek’ er toe leidt dat leerlingen minder leren in plaats van meer dan is zo’n ‘nieuwe didactiek’ misschien wel een leuk idee, maar niet erg bruikbaar. Weg er mee!

Wat dan wel? Ik denk dat elke docent continue bezig is de zaken zo te regelen dat er maximaal geleerd kan worden door alle studenten. Leren is een complex, moeizaam en langdurig proces. Als je bestaande praktijken wilt veranderen dan moet je wel heel erg goed weten hoe die praktijken werken. Ik ben nooit zo erg onder de indruk geweest van de resultaten van onderzoek naar leerprocessen. Leerlingen en studenten zijn geen proefkonijnen. Leerlingen en studenten hebben recht op goed onderwijs. Blijf met je handen af van dingen die je niet begrijpt.

Ik ben niet tegen vernieuwing. Ik ben tegen vernieuwing die geen vernieuwing is, maar een vorm van onbegrip. Dat is niet alleen zonde van de tijd en de moeite,  maar juist contraproductief.

Reflecteren is leuk, maar je kan beter zelf licht geven.

 Reacties (1)

 Kennis is mensenwerk

Gepubliceerd op 20-11-2007 01:59:00 - Het nieuwe leren

"Het sociaal-constructivisme in de wetenschapstheorie leidde uiteindelijk tot niks, omdat het vanaf het begin een 'truism' was. Kennis is mensenwerk, natuurlijk, maar dat maakt kennis niet minder hard of objectief als het werk eenmaal gedaan is. Het sociaal-constructivisme kon ons ook niet vertellen onder welke omstandigheden welke kennis of technologie meer of minder kans van slagen had - het was gewoon geen wetenschappelijke benadering, maar een intellectueel spelletje, even een heel andere manier om tegen de wetenschap aan te kijken."

http://dezwijger.blogspot.com/2007/11/het-sociaal-constructivisme-in-de.html

 Reacties (0)

 Wetten en feiten

Gepubliceerd op 16-11-2007 21:14:00 - Het nieuwe leren

Vandaag las ik het stuk Downes maakt gehakt van Kirschner. Wilfred Rubens schrijft daarin onder meer:

"Stephen Downes schetste een beeld van leren en onderwijs waarin geen sprake is van acquisitie van kennis maar van 'groei'. Waarbij leren vooral bedoeld is om patronen te leren herkennen. Leren zou meer gericht moeten zijn, vindt Downes, op het ontwikkelen van capaciteiten en aptitudes, en niet op het leren van wetten en feiten."

Als ik het goed begrijp dan zou het dus zo zijn dat meer klassikale en/of traditionele manieren van lesgeven alleen gericht zouden zijn op het leren van wetten en feiten. Ik weet niet hoe dat bij andere vakken is maar bij wiskunde is dat onzin. Bij klassikale leergesprekken gaat het juist helemaal niet alleen om regeltjes, technische vaardigheden of wetmatigheden maar juist vaak over algemene patronen, andere vergelijkbare stucturen, over houding en zelfs over het leerproces zelf.

Als vakdocent ben je beter toegerust om op grote lijnen, diepzinnigheden, patronen, logische consequenties en mooie structuren te wijzen. Ik zie leerlingen, studenten of coaches dat niet doen. Hoe zou dat ook kunnen? Je kan geen verbanden zien zonder ruime kennis van dat vak. Wiki's en weblog's zijn natuurlijk leuk, er zijn zeker voor wiskunde heel veel interessante sites over wiskunde. Maar daar gaat het nu juist om wetten en feiten. In een leergesprek zijn die feiten en wetten slechts het vervoermiddel voor de reis...

Maar ook over de vraag 'hoe je moet leren?' valt er als docent vaak heel wat te bespreken met de leerlingen. Soms moet je ook uitleggen wat sommige zaken betekenen voor de lange termijn en wat uiteindelijk het doel is van deze reis. Op die manier doe je zelfs aan zingeving... en lange leerlijnen... je draagt zelfs bij aan betekenisvol leren.

...en dan heb ik het nog niet eens over het bemoedigende woord, de positieve verwachtingen die je uit moet stralen, de humor en het plezier, de gezelligheid, het schouderklopje of de knipoog als het even tegen zit...

 Reacties (0)

 Onderzoek vernieuwingen

Gepubliceerd op 15-11-2007 23:35:00 - Het nieuwe leren

"Den Haag, 15 nov. De oud-bewindslieden van Onderwijs Jo Ritzen, Jacques Wallage, Tineke Netelenbos (allen PvdA), Wim Deetman en Maria van der Hoeven (beiden CDA) zullen worden ondervraagd door de parlementaire onderzoekscommissie onderwijsvernieuwingen, die moet voorkomen dat onderwijsvernieuwingen mislukken. Of ook VVD’er Hermans wordt gehoord, is nog onzeker."

http://www.nrc.nl/binnenland/article822241.ece

 Reacties (0)

 Fantastisch

Gepubliceerd op 6-11-2007 10:23:00 - Het nieuwe leren

Kabinet wil militaire internaten tegen schooluitval
 
2-11-2007 09:31

(Novum) - Het kabinet wil militaire internaten oprichten waar jongeren uit sociaal zwakke milieus hun school kunnen afmaken. Staatssecretaris van Defensie Cees van der Knaap (CDA) hoopt zo een bijdrage te leveren aan bestrijding van de schooluitval en tegelijkertijd personeel voor het leger te werven.

De doelgroep bestaat uit jongeren 'uit sociaal zwakke milieus, waar leren niet wordt gestimuleerd', zegt een woordvoerder van Van der Knaap. "Wij zoeken naar een manier om deze groep een gedisciplineerde omgeving te bieden, waarin zij een mbo-diploma kunnen halen." Scholieren kunnen zich vrijwillig melden voor zo'n internaat. Ze worden niet verplicht na afloop het leger in te gaan. "Maar ze worden wel op de mogelijkheid gewezen."

Van der Knaap kondigde het plan vrijdagochtend aan, samen met zijn collega-staatssecretarissen Ahmed Aboutaleb (PvdA, Sociale Zaken) en Marja van Bijsterveldt (CDA, Onderwijs). Van Bijsterveldt noemt het idee 'fantastisch'. "Defensie toont zich een werkgever die zijn verantwoordelijkheid neemt als het gaat om de begeleiding en opleiding van scholieren."

De woordvoerder van Van der Knaap erkent dat het plan mede is ingegeven door het personeelstekort waar het leger mee te kampen heeft. Van der Knaap maakte ook bekend dat nog dit jaar bij alle vestigingen van het CWI, de vroegere arbeidsbureaus, een informatiezuil over werken bij Defensie wordt geplaatst.

 Reacties (0)

 10 gouden tips

Gepubliceerd op 22-6-2007 22:05:00 - Het nieuwe leren

Via Onderwijs van Overmorgen kwam ik Tien Gouden Regels voor Goed Competentiegericht Onderwijs tegen. De hoofpunten som ik maar even op:

 1. Voorwaarde is dat de docenten en de directie de studenten serieus nemen. Het moet duidelijk zijn dat er wat gebeurt met de input en feedback van studenten.
 2. Van belang is dat er inhoudelijke begeleiding aanwezig is en dat er steeds een duidelijk aanspreekpunt is, die de studenten serieus neemt.
 3. Vakkennis mag niet worden vergeten.
 4. Het is aan het management en de docenten zelf om ervoor te zorgen dat men op één lijn zit.
 5. Heldere en tijdige communicatie is steeds van wezenlijk belang voor een prettig verloop van een schoolperiode.
 6. Dit betekent dat er een flexibel aanbod moet zijn van theorie- en praktijklessen en workshops, waarvoor studenten zich kunnen inschrijven.
 7. Scholen moeten erop letten dat de opdrachten en leerdoelen  in de handleidingen duidelijk beschreven staan en dat iedere docent de handleiding ook daadwerkelijk (elke les) gebruikt.
 8. Van belang is dat de scholen helder aangeven hoe er beoordeeld wordt en waar de student dit terug kan vinden.
 9. Het leren zelf mag niet op de achtergrond raken!
 10. School zou er voor moeten zorgen dat het bedrijfsleven de prestaties van de studenten sneller en makkelijker moeten kunnen beoordelen aan de hand van een competentiewijzer.

In het document zijn de regels uitgewerkt aan de hand van de ervaringen en ideeën  van de aanwezige mbo-studenten. JOB hoopt met de Gouden Regels een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van goed competentiegericht onderwijs op het mbo!

Opmerkelijk...

 Reacties (0)

 Tobias en het nieuwe leren

Gepubliceerd op 25-5-2007 01:18:00 - Het nieuwe leren

De hoofdfilm van vandaag:

Tobias en het nieuwe leren...

Met dank aan JaDex voor de tip...

 Reacties (0)

 Het nieuwe leren?

Gepubliceerd op 23-5-2007 00:25:00 - Het nieuwe leren

Op deze pagina kan je een groot aantal prestaties vinden. Dat kan je natuurlijk wel willen, maar zou dat werken? Zouden leerlingen daar lekker mee aan de gang gaan en van alles leren? Ik betwijfel dat...

Je kan wel ongeveer zien aankomen wat er gaat gebeuren. Leerlingen stormen naar het Internet en vragen hier en daar 's wat rond en tada weer een opdracht uitgevoerd. Waarom zou je ook zelf iets bedenken als het allang is uitgevonden?

Als antwoord kan je dan zoiets verwachten:

Volgend jaar komt Pythagoras met 'Wiskunde en kunst' als thema. Maar daar zal je wel niet op kunnen wachten denk ik...

Op De Bomen van Pythagoras, Geconstrueerde Groei is nu al van alles te beleven. Kijk vooral bij de lesbrief en de extra materialen. Er staan verschillende series van kunstwerken, artikelen, toelichting en uitleg...

Je kan ook eens zoeken op GOOGLE.

Nu lijkt me dat toch een soort van instap en ja, je moet natuurlijk wel hier en daar klikken en vooral af en toe 's wat lezen! Maar denk nu niet dat dit gaan werken!

Normaal gesproken zou je zo'n 'bosvrucht' moeten schoppen natuurlijk, maar och, het zijn maar kinderen, dus neem het ze 's kwalijk en geef ze eens ongelijk, nee je hebt er inderdaad niks aan. Maar vergeleken met anderen is dit nog een bijzonder vriendelijke reactie. Meestal krijg je allerlei verwensingen en enge ziektes naar je hoofd geslingerd. Dat is wel grappig af en toe...

Als volwassene geeft je natuurlijk altijd het goed voorbeeld, dus altijd vriendelijk blijven. Ik zeg:

Op KLIK HIER kan je toch wel iets vinden?

Daarna nooit meer iets van vernomen. Dat kan van alles betekenen. Wellicht nu  in het geheel afgehaakt en ergens anders gaan shoppen... of zou 't toch een beetje zijn overgekomen?

Ik denk 't eigenlijk niet...

Nu zou je kunnen denken dat zoiets alleen op het VMBO gebeurt... maar dat is toch niet zo. Ik heb al eens eerder iets geschreven over de verwarring die bij sommige opdrachten kan onstaan. Studenten beschikken weliswaar niet over veel vaardigheden in algebra maar je hebt grote kans dat je van alles weten over nummerborden. Dat is nog 's boeiend...

Maar ook studenten (zo las ik laatst ergens) kunnen nog wel iets leren in het kader van beschaving... maar ja, misschien word ik zo langzamerhand te oud voor al die onzin. Maar ergens klopt er toch iets niet... ergens is er iets heel erg mis. Het is een soort spagaat... Wiskunde? Ik stond er bij en keek er naast...

 Reacties (1)

 Duurt even...

Gepubliceerd op 18-5-2007 19:43:00 - Het nieuwe leren

"Eindelijk begint men er achter te komen dat het droevig gesteld is met de rekenvaardigheid. Wijle mijn grootvader, een ex-onderwijzer, vertelde mij begin vijftiger jaren al dat het slecht gesteld was met de rekenvaardigheid het heeft dus meer dan vijftig jaar geduurd voordat 'den haag' dit door heeft."
reactie op Eénvandaag

Maar eh... gorilla ontsnapt? Vreemd plaatje....

Je kunt wel zien dat het erg slecht gesteld is met het onderwijs...

 Reacties (0)

 Chocola

Gepubliceerd op 16-5-2007 01:38:00 - Het nieuwe leren

Volgens dit artikel: "In de strijd tegen vandalisme zet de politie in Schiedam chocolade in. Het eten van chocolade maakt mensen blijer, dus minder vernielzuchtig, heeft Brits onderzoek uitgewezen."

Dat is mooi... Deze week kreeg ik een uitnodiging voor een werkconferentie: flexibeler maken van het curriculum. Nou ja, een uitnodiging? Het was meer een verwijt dat nog niet iedereen gereageerd heeft op de uitnodiging die ik in ieder geval nooit ontvangen heb. Dat is ook lekker, maar ik kan van de inleidende tekst geen chocola maken:

"Een flexibel curriculum kan er voor zorgen dat vragen/opdrachten van buiten snel en adequaat kunnen worden opgepakt. Flexibilisering als begrip heeft het nadeel dat het niet goed is gedefinieerd. Het gevolg kan zijn dat flexibilisering wel als de oplossing wordt gezien maar dat niet helder wordt wat die oplossing dan concreet is."

Interessant..., we weten niet wat het is, maar 't zou een oplossing kunnen zijn waarvan we niet concreet weten wat die oplossing dan is... Potverdorie.. dit mag je niet missen!

Eigenlijk begrijp ik het niet helemaal... Het draait allemaal om deze vraag:

"Hoe kun je de organisatie van het curriculum zodanig inrichten dat het makkelijker wordt adequaat te reageren op vragen uit de beroepspraktijk?"

Ik kan me bij een HBO-opleiding in een technisch vak daar wel iets bij voorstellen. Zeker... maar bij een lerarenopleiding? Een school heeft een probleem dat ze opgelost zou willen zien en dan ga je naar lerarenopleiding om te vragen of er studenten zijn die zich daarmee willen bezig houden. Daarvoor moet je dan ruimte maken in het curriculum...

Maar wacht eens, dat deden we toch bij ICT jaar 1? Vraag op je stageschool welke behoefte er bestaan omtrent het inzetten van ICT bij je vak en doe daar iets mee... dus dat is dan eigenlijk helemaal niets nieuws!? Wel jammer dat er dan verder niets meer mee gebeurt. Zat ik toch niet zo gek met mijn ideeën...

Ik weet het niet, volgens mij is het allemaal gebakken lucht. Volstrekt papiergestuurd onderwijs. Net als dat gezeur over kennisgestuurd, praktijkgestuurd en nog zo wat... allemaal geleuter. Het gaat eigenlijk nergens over, maar 't zijn wel belangrijke argumenten, in logistieke zin dan, in ieder geval heeft het met inhoud en onderwijs helemaal niets te maken! Maar dat is niet erg, zo blijven we lekker bezig.

Zie ook Who are the brainpolice?

Over lekker bezig zijn... De politie kan ook wel Gele Libanon uitdelen (bestaat dat nog eigenlijk?):

"In chocola zit een stofje dat relaxt maakt, zegt Visser, die voor ieder weekeinde een doos op de stoep vindt. 'De mensen vinden het sowieso leuk om een cadeautje te krijgen, dat maakt al vrolijker. We hebben er nooit bij gezegd dat het van de politie was.'"

 Reacties (0)

 Leer lezen!

Gepubliceerd op 11-4-2007 10:54:00 - Het nieuwe leren

Het is niet mijn gewoonte om ironisch te doen maar na al het gedoe rondom de aansluitingsproblemen van het hoger onderwijs geloof ik dat het niet alleen noodzakelijk is om bij te spijkeren in spelling en wiskunde maar dat het misschien ook nog een idee zou kunnen zijn om de studenten te leren lezen.

Je hoort wel 's zeggen dat studenten van tegenwoordig weliswaar over minder kennis beschikken maar dat ze wel heel goed dingen kunnen opzoeken. Dit laatste durf ik te betwijfelen, want volgens mij moet je dan wel kunnen lezen...

Ook altijd leuk. In WisFaq stormen nog wel 's vragenstellers binnen die het HELE INTERNET hebben afgezocht maar niets hebben kunnen vinden over onderwerp 'x'. Als je dan zelf dat onderwerp in GOOGLE tikt dan vind je een partij websites... Soms is het zelfs zo dat vragenstellers niet eens in WisFaq zelf hebben gezocht (dat kunnen we zien!) terwijl over onderwerp 'x' al 30 of 40 vragen en antwoorden te vinden zijn... Dus dat HELE INTERNET is dus gewoon onzin... 't Zou ook wel even duren...

Zie ook 't Competentiegericht opleiden

Kortom: leer lezen daar heb je wat aan!

 Reacties (0)

 Volgens van Dale

Gepubliceerd op 22-3-2007 02:07:00 - Het nieuwe leren

com·pe·ten·tie (de ~ (v.), ~s)
1 deskundigheid, geschiktheid => bekwaamheid
2 bevoegdheid tot handelen of oordelen
3 [taalk.] impliciete kennis die men heeft van de eigen taal => taalcompetentie
bron

 Reacties (0)

 Competentiegericht opleiden

Gepubliceerd op 6-2-2007 01:15:00 - Het nieuwe leren

Op De manier van opleiden heb ik nog 's poging gedaan om uit te leggen hoe ik geprobeerd heb een ICT-cursus te maken die recht doet aan wat volgens mij kenmerken zijn van competentiegericht opleiden. Ik zal niet beweren dat dit ook 'echt' gelukt is, maar je zou verwachten dat de opleiding, docenten, tutoren toch wel een beetje geinteresseerd zouden zijn in de ervaringen, opbrengsten en leermomenten. Je zou denken dat zoiets op de een of andere manier opgepikt zou worden kunnen worden of misschien zelfs enigszins begrepen... Of als ik het helemaal mis heb, dat dan toch een keer iemand komt uitleggen dat ik er niets van begrepen heb. Het feit dat dat allemaal niet gebeurt kan van alles betekenen:

 1. Inhoud, aanpak en uitvoering zijn gewoon mislukt, het was misschien een leuk idee, maar het werkt niet.
 2. Studenten van jaar 1 zijn niet in staat tot zelfstandig uitvoeren van een opdracht.
 3. Management en docenten begrijpen zelf ook niet helemaal wat ze met competentiegericht opleiding nu eigenlijk willen bereiken.
 4. Competentiegericht opleiden is onzin, studenten willen gewoon les.
 5. ICT is geen issue meer, iedereen kan toch allang Word, Internetten, MSN-en en waar zou je dan nog verder druk om maken...
 6. ....

Nou ja, enzovoort. Men roept maar wat... het lijkt nergens op en het leidt nergens toe. Voor mij (persoonlijk) is er maar één conclusie mogelijk: blijf niet langer trekken aan een dood paard en ga wat nuttigs doen, wiskunde bijvoorbeeld...

 Reacties (0)