L.Blog

Info
Kalender

De kalender is leeg

weersverwachting

 Kleilagen

Gepubliceerd op 17-6-2009 12:58:00 - Leugen en bedrog

17 juni 2009 - Minister Plasterk erkent dat hij ‘de kleilagen’ van het management nog niet weg krijgt “door in het onderwijs op de leraar te focussen en op de universiteiten het geld direct naar de onderzoeker te laten stromen.” Maar het ”zou ertoe kunnen leiden dat die kleilaag wat minder te doen krijgt,” vertelt hij heden in Vrij Nederland.

Open deuren en gemeenplaatsen, gebakken lucht en geen enkel soort van plan? Gaat het nu om concrete maatregelen? Of vooral om het gevoel dat er iets zou moeten gebeuren ? Kortom: wel in 'het nieuws' maar verder geen nieuws: 'oude wijn in oude zakken'.

 Reacties (0)

 Crisis

Gepubliceerd op 11-6-2009 12:29:00 - Leugen en bedrog

"De kredietcrisis, klimaatcrisis, voedselcrisis, bankencrisis en het-is-crisis-crisis, zijn dankbare drogredenen om het docentenbestand te zuiveren van types die ‘niet helemaal klaar zijn voor het Competentie Gericht Opleiden’."
J. Jeronimoon

 Reacties (0)

 Wasse neus

Gepubliceerd op 5-5-2009 21:21:00 - Leugen en bedrog

Ik weet niet of er nog iemand is die dacht dat politiek iets te maken heeft met het uitvoeren wat de volksvertegenwoordiging zou willen. Op grond van dit bericht zou je daar ernstig aan moeten gaan twijfelen:

"Staatssecretaris Van Bijsterveldt (onderwijs) geeft docententeams niet het laatste woord bij de invoering van het competentiegericht leren in het mbo. Een vorige week door de Kamer aangenomen motie, legt zij naast zich neer."

Ik geloof dat dit 'mee praten' en zo feitelijk allemaal onzin is. Dat moet je toch niet willen... Stel je voor dat docenten zich met het onderwijs zouden gaan bemoeien? Waar zou dat eindigen? Scholen zijn ten slotte niet bedoeld om leerlingen wijzer te maken maar vooral om ze van de straat te houden...

 Reacties (1)

 Systeemdenken

Gepubliceerd op 30-3-2009 12:14:00 - Leugen en bedrog

Wat men toch al niet verzint tegenwoordig.

"De leraren van deze scholen zien steeds meer af van het gefragmenteerd aanbieden van losstaande lesjes. In plaats daarvan passen zij het systeemdenken toe en integreren zij zo onder andere coöperatief leren, meervoudige intelligentie, mindmappen en de tools van systeemdenken tot betekenisvol onderwijs."
http://www.leraar24.nl

Potjandorie... dit nieuwe systeemdenken schijnt het dan toch helemaal te zijn... nou ja... misschien ook wel niet. Het is 'echt' niks nieuws, slaapverwekkend gewoon.

Je kunt wel merken dat veel mensen door al dat 'moderne gedachtegoed' een beetje de weg zijn kwijt geraakt: alsof het in onderwijs tot nu toe gebruikelijk was om 'gefragmenteerd losstaande lesjes aan te bieden'. Onzin natuurlijk. Wat dat betreft leren die zgn. onderwijsvernieuwers het nooit. Daarom snap ik ook wel dat ze 't steeds hebben over meervoudige intelligentie en systeemdenken want wat moeten ze anders? Normale intelligentie en denkvermogen lijkt mij een stuk handiger, maar je kunt niet alles hebben. Ik vind ook niet dat je daarmee moet spotten. Dat is al erg genoeg.

Begrijp me goed, ik vind het allemaal best. Als het werkt dan is het wel prima. Dat is net zoiets als SInterklaas. Het slaat nergens op maar als je er in gelooft is het best fijn.

 Reacties (0)

 Maar hoe dan?

Gepubliceerd op 22-5-2008 10:39:00 - Leugen en bedrog

Het is inmiddels wel duidelijk dat er iets moet gebeuren in het onderwijs. Er is ook wel een soort idee dat taal- en rekenvaardigheden misschien toch wel handig zijn ergens en daar moet dan natuurlijk ook iets mee gebeuren. Ik denk zelfs wel dat er mensen zijn die wel ongeveer weten wat er moet gebeuren.

Maar zoals altijd in het onderwijs komt dan ook altijd de vraag hoe dat dan moet? Dat is meestal het moment dat het mis gaat. Daar komt men gewoon niet uit. Leerlingen moeten meer vaardigeheden leren of juist minder. De nadruk moet juist liggen op vakkennis en niet op vaardigheden of dan weer andersom. We moeten competentiegericht leren of misschien juist wel niet. Kortom: iedereen tast in het duister.

"De nood is hoog, beseft de Kamer en dus kan het kabinetsplan dat de strijd aangaat met taal- en rekenachterstanden rekenen op brede steun. Wel vroegen enkele fracties zich af of het gekozen tijdspad niet wat optimistisch is. De komende drie jaar investeert het kabinet 115 miljoen in de verbetering van het niveau. Vanaf 2011 volgt jaarlijks een bedrag van 16,5 miljoen. Volgens staatssecretaris Van Bijsterveldt zal dat al in de eerste jaren tot zichtbare verbetering leiden. Na drie jaar moet het niveau weer op peil zijn."
http://www.trouw.nl/deverdieping/opvoeding_onderwijs/article993502.ece

Ik zie niet in dat het nu dan heel anders zal gaan dan anders. Zelfs als het zou lukken (wat ik ernstig betwijfel) dan zou het toch zo maar kunnen gebeuren dat over een tijdje blijkt dat de kennis van het Fries, Engels, techniek, natuurkunde en geschiedenis (of elk ander willekeurig vak) toch wel ernstig achteruit gegaan is en dat er nu toch echt maatregelen genomen moeten worden om de definitieve teloorgang van het onderwijs het hoofd te kunnen bieden. Kortom veel geblaat maar weinig wol.

Het is natuurlijk uiteindelijk de schuld van de leraren. Die kunnen gewoon geen les geven. Dat komt natuurlijk weer doordat de lerarenopleidingen niet weten wat een leraar moet kunnen om les te geven. Over een jaar of wat zijn de docenten die dat nog wel wisten uit het onderwijs verdwenen en worden de lessen verzorgt door allemaal onbekwame, verkeerd of niet opgeleide docenten die het ook al allemaal niet weten.

„Ik zie dat veel leraren niet leren hoe ze iets moeten overbrengen, op zo’n manier dat leerlingen echt geïnteresseerd raken. Tegenwoordig moet een docent aansluiten bij het niveau van een leerling, maar dat gaat ten koste van het vak dat hij doceert. Ik mis de enthousiaste vakidioten. Die eigenschappen moeten in de opleiding weer worden benadrukt.”
http://www.trouw.nl/deverdieping/opvoeding_onderwijs/article993501.ece

Maar er komen andere tijden. Leraren worden (ik weet niet hoe lang al) voor idioot uitgemaakt als ze vinden dat als je les geeft dat je dan misschien ook wel iets van je vak zou moet weten en dat je dan misschien ook wel gewoon les moet kunnen geven. Raar idee, je bent dan echt niet meer van deze tijd, nee, je kunt dan beter iets anders gaan doen. Voor dat soort malloten is in het onderwijs van de 'moderne en vooral voortdurend veranderende kennismaatschappij' geen plek meer. Maar verdorie, blijkt nu (met terugwerkende kracht?) gewoon dat ze gelijk hadden? Nou ja! Zo zie je maar weer: gelijk hebben is iets heel anders dan gelijk krijgen.

De beste stuurlui staan aan wal. Ik denk dat de leraren het uiteindelijk allemaal weer zullen moeten oplossen, zich vooral heel flexibel zullen moeten gaan opstellen, vooral ook gewoon genoegen moeten nemen met de salarissen en de werkomstandigheden zoals ze zijn en niet zeuren en alle kritiek en beschuldigingen maar gewoon over zich heen moeten laten komen. Had je maar een vak moeten leren!

Tegen de tijd dat één van de duikboten bedenkt dat als je iets wilt veranderen dat je dan ook iets moet doen dan zal het geld wel weer op zijn. Geheel verdwenen, als sneeuw voor de zon, in de zakken van de 'professionele graaiers', geinvesteerd in vage projecten, debiele onderzoekjes, zinloze adviezen en ander ongemak waar niemand iets aan heeft.  De malloten van het theater van de lach waar iedereen altijd zo om moet huilen zullen ons wel 's even vertellen wat er moet gebeuren...

Je kunt beter gezond en rijk zijn dan arm en ziek.

 Reacties (1)

 Het is allemaal nep

Gepubliceerd op 2-5-2008 21:56:00 - Leugen en bedrog

Ik had het al eerder gelezen maar de consequenties waren nog niet helemaal tot mij doorgedrongen. Het geeft wel een hele andere kijk op het gepruts van het ministerie, de bonden, de raden, de adviezen, het BON en alle anderen van het theater van de lach waar iedereen zo om moet huilen.

"De daling van het onderwijsniveau is een algemeen verschijnsel, niet specifiek voor Nederland. In Duitsland speelt dit al heel lang en in Engeland ook. Daar daalt het niveau ook. In Oxford moest er een nieuw voorbereidend jaar voor wiskunde komen om studenten op het niveau te brengen dat twintig jaar terug gewoon was. Het kan dus niet aan de Nederlandse politiek liggen."

"Het ministerie bepaalt de doelen. Maar dat systeem kun je ook bespelen. De managers leren dat. Hun bonus hangt er van af, hun carrière. Alle indicatoren halen. Daar draait het om."

"Iedereen weet dat het nep is. De visitatiecommissies, de inspectie, de kinderen, de leraren. Maar officieel kan niemand het meer betwijfelen."

De stelling van Grahame Lock: De meeste mensen kunnen ook toe met minder weten.
NRC 23 februari 2008

 Reacties (0)

 Meervoudige intelligentie?

Gepubliceerd op 20-4-2008 14:44:00 - Leugen en bedrog

"Op diverse scholen in Nederland wordt momenteel het idee van de zogenaamde meervoudige intelligentie in de praktijk gebracht. (...) Ik vraag me af hoe er nu mee om te gaan. Op de school waar ik zelf werk, zegt de directie geen bewijs nodig te hebben..."

De vraag is: bestaat er zoiets als meervoudige intelligentie?  Ik denk dat 'gewone intelligentie' al niet bestaat. Ok, je kunt een test maken en allerlei 'dingetjes' gaan testen en dan kijken of en in hoeverre dat overeenkomt met schoolsucces, een flitsende carriere of de uitslagen op allerlei andere tests. Dat breng je dan mooi in beeld, vervolgens zorg je dat je gemiddelde uitkomt op 100 en de standaarddeviatie op 15. Je kunt dan voor elke testpersoon een score vaststellen en dat noem je dan Intelligentie Quotiënt, ook wel bekend als IQ.

Dus als er al zoiets bestaat als 'intelligentie' dan is het er voorlopig maar één: een theoretisch begrip van iets dat je kan meten in de vorm van de score op een intelligentietest.

Vervolgens wordt vastgesteld dat intelligentie niet altijd alles zegt. Er zijn mensen die erg succesvol zijn maar uitgesproken dom. Dus ergens klopt er iets niet. Wat hebben die mensen dat ik niet heb? En wat doe je er aan? Wel aan, deze mensen kunnen misschien heel goed andere mensen invoelen. Ja, dat zou zomaar kunnen en dat is natuurlijk ook wat waard. Maar ja, dat staat niet erg goed op je CV natuurlijk. Ik ben dan wel dom, maar ik kan andere mensen heel goed invoelen. Zoiets...

't Is gewoon heel lastig. Intelligentie wordt in het algemeen beschouwd als iets dat voor 80% bepaald wordt door erfelijke factoren. Dus wat moet je nu doen als je van je zelf dan niet zo intelligent bent? Verzin er gewoon wat dingen bij en noem dat meervoudige intelligentie. Probleem opgelost.

Ik vind het zeer onzinnig. Natuurlijk is intelligentie niet alles, maar 't is wel handig... Elke keer als ik zie dat mensen op zoek gaan naar meervoudige intelligentie vraag ik me hoe moeilijk is het al niet om normale intelligentie te vinden?

Is dat nu erg? Wel nee. Het is gewoon een metafoor, een verhaaltje om iets uit te leggen dat je zelf ook niet echt goed begrijpt. Het is net zoiets als dat de kindertjes door de ooievaar gebracht worden of dat Sinterklaas al die kindertjes de cadeautjes brengt. Het slaat helemaal nergens op, maar 't is wel gezellig. Zoiets...

Zie ook: Meervoudige intelligentie is volgens wetenschappers flauwekul
“Without further research, it seems premature for schools and parents to embrace school curriculums based on Multiple Intelligences theory."

 Reacties (0)

 Vertrouwen

Gepubliceerd op 6-3-2008 02:20:00 - Leugen en bedrog

Ik weet niet goed wat ik hiervan moet denken:

"We leven in een low trust-samenleving. Wantrouwen beheerst en structureert de sociale verhoudingen. Bewindslieden, politici en journalisten die uit politiek belang of sensatiezucht een sfeer van wantrouwen in het onderwijs importeren, geledingen tegen elkaar opzetten en bestaande tegenstellingen uitvergroten, bewijzen het onderwijs, docenten en uiteindelijk ook de leerling een slechte dienst."
http://www.vo-raad.nl/actueel/weeklog-sjoerd-slagter?jaar=2008&maand=03

Ik moet toegeven dat ik zeer wantrouwend sta t.o.v. schoolleiders, politici, collega's, studenten, leerlingen en verder bijna iedereen...

De suggestie dat het onderlinge wantrouwen in het onderwijs veroorzaakt wordt door buitenstaanders is natuurlijk een volstrekt idiote gedachte. Docenten hebben, denk ik, al heel lang hele legitieme redenenen om zeer wantrouwig te zijn t.a.v. de schoolleiding.

Ik weet nog goed dat toen ik 'net' in het onderwijs ging werken dat in de docentenkamer een adjunct naar aanleiding van onze 'Nahossers' de volgende stelling poneerde:

"Mensen die nu nog in het onderwijs gaan werken zijn gek"

Dat was kennelijk zo'n beetje de normale gedachtengang. Nahossers zijn loosers. Sterker nog: in dezelfde tijd zegt een leerling tegen mij: "Willem, waarom ben je het onderwijs in gegaan? Jij kan toch 'echt' iets..."

Ik had toen eigenlijk al meteen moeten bedenken dat het kennelijk nogal stom is om in het onderwijs te willen werken. De directie vindt dat je een loser bent en leerlingen eigenlijk ook. Tada... het gaat lekker zo.

Het probleem van schoolleiders is, denk ik, dat ze vaak maar gewoon uit hun nek zitten te kletsen. In mijn eerste jaar had ik 2 klassen, een eerste klas en een derde klas. Dat was 7 lesuren per week. In het rooster waren de 4 lessen van de eerste klas op 4 verschillende dagen geroosterd. Dus ik heb 's gevraagd of dat niet op 3 dagen kon. Nee, dat was volgens de schoolleider volstrekt ondenkbaar. Een blokuur wiskunde in de eerste klas? Nee nee dat zou toch wel een enorm slecht idee zijn. Dus vergeet het maar...

Als startend docent denk je dan dat zo iets dan wel hout zal snijden. Weet je veel... Nog geen jaar later hebben alle eerste klassen een blokuur wiskunde op het rooster. Hoe kan dat? Nou, dat kwam erg handig uit in verband met het inroosteren van zogenaamde halfjaarsvakken. Inhoudelijk had een blokuur wiskunde dan ook nog het grote voordeel dat je nog iets kon doen aan geintegreerde wiskunde activiteiten. Daar kon je dan met een blokuur echt eens mee aan de gang.

Ik begreep toen eigenlijk wel zo'n beetje hoe dat werkt. Men kletst maar wat. Het doet er niet toe wat nu 'echt' waar is als de mensen maar denken dat het zo is dan is het wel goed zo. Een beetje een soort PvdA-standpunt. Nee, we zijn 'tegen' tenzij het handiger dat we 'voor' zijn want dan zijn we waarschijnlijk liever 'voor'. Althans voor zover het duurt... zoiets.

Ik vond dit nogal doorzichtig. Zou men misschien ter plekke gelegenheidsargumenten verzinnen? Zou dat misschien meer regel zijn dan uitzonderig? Ik denk 't wel. Feitelijk is dit altijd zo gebleven. Men klets maar wat. Waar is wat werkt... De logica is gebaseerd op de uitkomst niet op de werkelijkheid. Dat lijkt wel sociaal constructivisme. Inmiddels begrijp ik wel dat dit niet erg is. Zo zit de wereld  de wereld gewoon in elkaar. Je wordt als docent gewoon genaaid waar je bij staat, je kijkt er naar, je weet het wel, maar je doet er toch niks aan. Waarom niet? Omdat lesgeven toch gewoon het leukste is wat je kan. Het gaat tenslotte om de leerlingen en de studenten. De rest zal je dan toch verder ook een biet zijn... die lol laat je toch niet bederven door volstrekt irrelevante bijkomstigheden.

Mijn conclusie? Tjeu had gelijk... en heeft nog steeds gelijk. Mensen die nu nog het onderwijs in gaan zijn gek... Maar dat is niet erg, anders hou je dat ook niet vol. Hoe gekker hoe beter... En volgens mij moeten we heel erg blij zijn dat er toch steeds van die gekken zijn die in 't onderwijs in willen. Ik heb er geen spijt van. Het is zo leuk... Achteraf gezien was de opmerking van die leerling: "Willem jij spoort echt niet" eigenlijk een compliment...

 Reacties (1)

 Leugen en bedrog

Gepubliceerd op 5-12-2007 12:32:00 - Leugen en bedrog

Het doel van onderwijs kan nooit het bestrijden van domheid zijn, want daar is werkelijk geen beginnen aan:

"Doekle Terpstra, de man achter de anti-Wildersbeweging, verkoopt onzin. Terpstra zegt dat hij was platgebeld door sympathisanten, maar volgens dagblad De Pers heeft hij in werkelijkheid zélf druk rondgebeld om een clubje bij elkaar te krijgen."
http://www.nieuwnieuws.nl

Nou ja dat kan nog... een beetje aandikken... Maar dit gaat wel erg ver:

"Ook over de leden van de beweging is Terpstra niet helemaal eerlijk geweest. Elco Brinkman bijvoorbeeld wil er volgens zijn woordvoerder niets mee te maken hebben. Ook VVD-prominent en huidig burgemeester van Almere Annemarie Jorritsma, door Terpstra aangeduid als sympathisant, weigert ieder commentaar."
http://www.nieuwnieuws.nl

Kennelijk is de voorzitter van de HBO-raad er bij de HBO-raad tot nu toe goed van afgekomen, maar liegen en bedriegen? Dat is toch niet erg christelijk zou ik denken... Ach nou ja, die Wilders gaat al nergens over en 'daar tegen zijn' gaat dan (inderdaad) twee keer nergens over en twee keer niks is ook niks...

Wat een gesukkel...

Zie ook Zoeken op Doekle in dit weblog

 Reacties (0)

 Leugen en bedrog

Gepubliceerd op 11-10-2007 02:22:00 - Leugen en bedrog

De Partij van Leugen en Bedrog:

"Op het verwijt van veel Utrechters dat er slechts uit twee kandidaten gekozen kon worden, zeiden de Utrechtse sociaaldemocraten "dat de vertrouwenscommissie de kandidaten op kwaliteit had uitgezocht en niet op partij."

Er is maar één conclusie mogelijk: Utrecht stemt eigenlijk tegen het referendum. Als het verder wel gelukt was (wat inmiddels niemand meer had verwacht) dan had de Partij van Leugen en Bedrog laten zien hoe democratisch het er aan toe gaat. Kortom: bij kop win ik iets en bij munt win ik ook iets. Ach ja... Geeft niks, weten wij veel...  

Vraag van de week:

Anneke en Ben hebben zich allebei kandidaat gesteld voor het voorzitterschap van het bestuur.

Als je er van uit gaat dat Anneke en Ben elke weddenschap met een positieve winstverwachting zullen accepteren dan kan je een weddenschap afsluiten waarbij jij zeker winst zult maken!

Antwoord volgt later...

 Reacties (0)

 Kiezersbedrog

Gepubliceerd op 6-10-2007 15:41:00 - Leugen en bedrog

Interim-voorzitter Ruud Koole zegt in het AD:

"Als een punt uit het verkiezingsprogramma niet wordt overgenomen in het regeerakkoord staat dat niet gelijk aan kiezersbedrog."

Ik heb inmiddels geleerd dat als politici (en met name die van de PvdA) iets zeggen dan bedoelen ze eigenlijk het tegenovergestelde. Ruud Koole zegt dus eigenlijk 'het was één van de speerpunten van de verkiezingen, we hebben dit niet binnen kunnen halen, dus eigenlijk hadden we voet bij stuk moeten houden. Dat hebben we niet gedaan, dus eigenlijk houden we de kiezers voor het lapje... sorry, maar mee doen is belangrijker dan iets bereiken... wij zijn nu eenmaal zo... bij de volgende verkiezingen mag het volk weer spreken, nu maar even slikken... Had je maar op een fatsoenlijke partij moeten stemmen'.

Zoiets... maar ja daar win je natuurlijk geen kiezers mee...

 Reacties (1)

 Betrouwbaar en eerlijk

Gepubliceerd op 27-9-2007 01:11:00 - Leugen en bedrog

Ik hoorde vanavond een of andere PvdA-jer iets zeggen over 'eerlijk' en 'betrouwbaar'... of zoiets... Het is vervelend, maar wij liggen dan altijd onmiddelijk in een enorme deuk. PvdA en 'eerlijk'? Dat is al bijna net zo onzinnig als PvdA en 'duurzaamheid'. Echt grappig...

De PvdA zit met haar afwijzing van het referendum omtrent de Europese grondwet die geen grondwet mag heten enorm in de maag, zeg maar qua geloofwaardigheid. Op de TV hoorde ik dat ze nog nooit zoveel 'hatemail' hebben ontvangen als vandaag. Ik zou denken: doe er dan wat mee... maar nee: de PvdA gaat nu een toneelstukje opvoeren:

"DEN HAAG - De PvdA dreigt met een crisis als CDA-minister Piet Hein Donner (Sociale Zaken) vasthoudt aan zijn plan om het ontslagrecht te versoepelen. Volgens ingewijden is in de PvdA-fractie afgesproken dat de stekker uit het kabinet gaat als Donner zijn zin doorzet."
http://www.ad.nl/binnenland/article1694043.ece

Dit lijkt me dan een soort afleidingsmanoeuvre in optima forma. Het versoepelen van het ontslagrecht gaat natuurlijk niet door met het PvdA in het kabinet. Althans dat mag je hopen.... Zo niet, dan mag je er toch wel van uit gaan dat de PvdA definitief kan worden opgeheven. Dit is geen kiezersbedrog meer maar gewoon bedrog...

Maar... eh... dit is natuurlijk gewoon afgesproken werk, Het CDA krijgt Europa... en dan krijgt de PvdA het ontslagrecht... en dan doen we net of we daar over stechelen en dan denkt iedereen dat we goed bezig zijn en dan leven we allemaal nog lang en gelukkig...

 Reacties (3)