L.Blog

Info
Kalender

De kalender is leeg

weersverwachting

 Criminelen

Gepubliceerd op 31-1-2009 02:27:00 - Vergruizelen

Ik was eigenlijk niet plan om er over te beginnen maar je moet wel een volstrekte idioot zijn als je ooit zou willen overwegen om bij te dragen aan de nieuwe website die onze oppersmurf Plasterk onlangs schijnt te hebben gelanceerd:

In de al hier en daar besproken disclaimer staat doodleuk:

BIJDRAGEN VAN GEBRUIKERS

Ten aanzien van vrijwillige bijdragen (waaronder het verstrekken van teksten, afbeeldingen, foto's en overig beeldmateriaal, geluidsmaterialen, ideeën, meningen, etc.) die door gebruikers van de site aan Leraar24 naar aanleiding van een oproep, een verzoek of anderszins worden geleverd, gelden de volgende voorwaarden:

Neem 's aan dat ik een strak filmpje maak en ik probeer dit op de website te krijgen omdat ik denk dat ook voor andere leraren interessant kan zijn. Stel je voor dat het lukt om geplaatst te worden. Wat dan? Gaat dit clubje dan bijvoorbeeld ook geld verdienen met het jarenlang rondpompen van mijn werk en de rest van de bijdragen van gebruikers? Dat is wel een soort doorzichtige vorm van oplichting. Je moet er maar 's over nadenken. Het vertoont criminele trekjes. Goh... Kennisnet, Ruud de Moor Centrum, SBL & TeleacNOT als criminele organisaties... 

 Reacties (5)

 Visie en inspiratie

Gepubliceerd op 16-1-2009 23:25:00 - Vergruizelen

Kijk nou:

"In de toekomst kunnen scholieren alleen slagen als het eindcijfer voor het centraal examen gemiddeld een voldoende is. Ook mogen ze in de toekomst voor het eindexamen, dat is het gemiddelde van het schoolexamen en het centraal examen, nog maar één vijf halen voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde."
Telegraaf

Zo... het moet niet gekker worden. Straks komt er nog iemand op het idee dat om een diploma te krijgen je ook nog iets moet kunnen. Maar dan is het einde zoek natuurlijk. Hoe kan dan ooit de helft van de bevolking hogeropgeleid raken? Het is weer een hoop gestorm in glazen water. Ik begrijp niet dat iemand tegen 'eisen' is. Misschien is dit voorstel een leuk beginnetje, maar 't helpt natuurlijk verder niets. Let maar op: er zal niets veranderen. Gelukkig maar, want stel je voor. Als je echt iets wilt veranderen zal er toch iemand de rekening moeten gaan betalen.

 Reacties (0)

 Leuke omkering

Gepubliceerd op 14-1-2009 14:26:00 - Vergruizelen

Dat vind ik wel een aardige omkering:

"Prem maakt er een amusementsprogramma van en tegelijk een politiek punt. Daardoor brengt hij schade toe."
http://www.nrc.nl/media/article2119795.ece

Als je kritiek hebt dan breng je daarmee schade toe aan het onderwijs. Dat begrijp ik niet. Misschien heeft Prem ongelijk. Maar schade? O wacht 's ik begrijp het al. Het gaat natuurlijk om het 'beeld'. In 't onderwijs vooral om beeldvorming. Iedereen die daar kritiek op heeft wordt meteen afgeschilderd als de medeveroorzaker van de problemen. Je doet namelijk schade aan het beeld dat het allemaal juist heel erg goed gaat in het onderwijs. Grappig wel.

Zijn er dan problemen in het onderwijs? Ik weet niet. Ik denk altijd maar dat je vooral moet leren lezen, leren rekenen en leren nadenken. Als je de eerste twee al niet echt beheerst dan zal er van dat 'denken' ook wel niet veel terecht komen, denk ik...

 Reacties (0)

 Geleide sturing

Gepubliceerd op 3-12-2008 13:14:00 - Vergruizelen

Eén van de nieuwste ontwikkelingen op de lerarenopleiding is geleide sturing. Omdat de vrijblijvendheid van het competiegerichte opleiden kennelijk een stap te ver is voor veel studenten gaan we de studenten meer aan het handje nemen.

"Waren we net een beetje gewend aan het 'competentiegericht opleiden' gaan we over op 'geleide sturing' of zoiets. Denk je dat je iets met wiskunde doet moet je in eens handelingsbekwaam worden. Allemaal 'state of the art'... Volgens mij heeft er iemand een boek gelezen. Waarschijnlijk het verkeerde boek. Je vraagt je dan wel 's af waar je nu eigenlijk mee bezig bent."

Eén van de instrumenten om iets te doen is de eis dat je als eerstejaars student voordat je op stage mag minimaal de helft van de te behalen vakpunten moet halen. Op zich niet zo'n onlogische gedachte. In normale omstandigheden zou dat een volstrekt legitieme eis zijn, maar is er bij de eerstejaars wiskunde wel sprake van een normale toestand? 

Voor veel studenten is juist de stage het moment van de waarheid. Soms komen ze er achter hoe belangrijk het is om de wiskundekennis op orde te hebben. Soms worden ze enthousiast voor het beroep van wiskundedocent en zorgen gewoon dat ze de vakken ook gaan halen omdat ze ook wel snappen dat je anders geen diploma krijgt. Als je nu al slecht presteert (dat is al een probleem en niet erg motiverend) mag je ook niet eens op stage. Dat is nog 's extra demotiverend? Dat gaat niet goed dus.

Afgelopen maandag heb ik de studenten die hun huiswerk niet hadden gemaakt gevraagd om te vertrekken en ergens anders dat eerst maar 's te doen. Bij wijze van experiment, zullen we maar zeggen. Uiteindelijk bleven er 3 studenten over. De vertrokken studenten zijn in een ander lokaal, geloof ik, zelf dan maar begonnen met de les. Dat is dan wel weer grappig: de geest is gewillig...

Het is vast niet erg gebruikelijk op het HBO om studenten er uit te zetten (ik was dat ook niet van plan te gaan doen), maar misschien is het soms wel noodzakelijk. Je kunt natuulijk wel doen alsof iedereen zijn of haar huiswerk maakt en doen alsof er niets aan de hand is, maar dat gaat niet werken natuurlijk. Bij zo weinig contacttijd kan je gewoon niet zonder huiswerk naast de werkcollege's. Geen huiswerk? Dan heeft zo'n les ook niet veel zin. Tenzij je het hele idee van huiswerk afschaft, maar dan mag je de contacttijd wel verdriedubbelen... 

Simpel als wat... Of zouden ze denken dat als je gewoon achterover leunt, wacht tot het allemaal wordt uitgelegd dan is dat ook wel genoeg? Als je naar de resultaten kijkt lijkt me dat geen werkbaar concept. Of is het het gevoel dat 'hard werken' toch niet helpt? Hebben we wel ooit geleerd om te werken? Om dIngen uit te zoeken? Of is het iets anders?

Ik ben 's benieuwd hoe dit afloopt. Eerlijk gezegd heb ik wat dat betreft toenemende gevoelens van zinloosheid. Wat een treurigheid. Is dit het begin van het einde? Wat je er verder ook van denkt of vindt: er zal iets moeten gebeuren. Op deze manier loopt dat verkeerd af. Dat is ernstig maar niet hopeloos, maar je moet dan wel iets doen. Waarschijnlijk maakt het niet eens zo veel uit wat je doet, als je maar iets doet.

Zie ook Aansluiting wiskunde

 Reacties (2)

 Helemaal fout

Gepubliceerd op 11-11-2008 22:48:00 - Vergruizelen

Het is voor sommige studenten niet mogelijk om de ‘administratie’ duidelijk te maken dat ze in jaar 3 zitten en niet in jaar 2. Na een aantal pogingen geeft een student het op. Dat is niet handig want het ‘onderwijs’ wordt aangestuurd via ‘e-mail’. Deze student zit niet in de lijst van derdejaars dus die krijgt geen email dat hij zich (bijvoorbeeld) moet inschrijven voor de ‘workshops’.

Dat aansturen via de e-mail is al helemaal een fout idee, want de docenten (zoals ongetekende) krijgen die e-mails natuurlijk ook niet dus ook als zou ik graag iedereen op de hoogte willen houden zou dat niet eens kunnen. Maar zo moet je dat natuurlijk ook helemaal niet doen. Zet dit soort informatie op een plek waar studenten regelmatig kijken of zorg er voor dat studenten kunnen kiezen welke ‘berichten’ ze willen ontvangen.

Het lijkt er op dat dit ongeveer de kern is van de verwarring van dit soort ‘administratie’. Men wil alles zelf regelen en de in de hand houden maar men slaagt daar niet in. Mijn idee? Laat studenten zelf regelen wat ze zelf kunnen regelen. Deze manier van informatievoorziening is echt niet meer van deze tijd.

De situatie voor docenten is overigens niet veel beter. Studenten kunnen voor correctieverzoeken niet meer terecht bij de ‘administratie’ maar moeten zich in dat geval vervoegen tot de betreffende docent. Dat lijkt niet zo’n gek idee, behalve dan dat de docent in het administratiepakket nauwelijks rechten heeft. Dus zal de docent bij elke fout weer een correctieverzoek moeten doen bij de ‘administratie’. Je vraagt je dan wel af waarom de docenten zoiets dan niet gewoon meteen zelf kunnen regelen.

Bij de intake-gesprekken kregen we een mooi Excel-bestand waar we de vrijstellingen e.d. konden invullen. Kant en klaar. Goed geregeld, zou je denken. In de namen en het blad zelf zitten alleen wat fouten. Spelfouten, verkeerde cursusnamen en de vrijstellingen van de ‘beroepsvaardigheden’ worden niet automatisch opgeteld. Het is echter niet mogelijk om zelf het Excel-blad aan te passen. De verschillende onderdelen zijn ‘beschermd’. Dat is niet handig. Maar ook weer een voorbeeld van ‘we regelen het wel maar eigenlijk kunnen we dat niet’.

Misschien is dat wel een ‘gouden tip’ om veel ‘administratieve rompslomp’ op zo’n instelling van hoger onderwijs te vermijden: laat studenten en docenten wat ze zelf kunnen regelen zelf regelen. Je zult zien dat ze daar heel goed toe in staat zijn.

 Reacties (0)

 Sigaar uit eigen doos

Gepubliceerd op 7-11-2008 20:10:00 - Vergruizelen

In totaal 68 euro netto in het kader van het Convenant van de Leerkracht. Zo, dat is pas indrukwekkend. Al met al ben ik er netto per maand ook nog 's 12,12 euro op vooruit gegaan. Dat is toch werkelijk geweldig.

 Reacties (0)

 Rekenzwak

Gepubliceerd op 7-10-2008 12:15:00 - Vergruizelen

Hoe was het ook alweer? Als je kijkt naar de gemiddelde intelligentie bedenk dan dat 50% van de mensheid daar nog onder zit. Zo was het ook de afgelopen week weer zeer vermakelijk: '23% van de scholen is rekenzwak'. In de WiskundE-brief stond er al iets over in. Het Freudenthal instituut voegt daar nog het een en ander aan toe:

"Zelfs als alle kinderen in Nederland bijna alle sommen goed zouden doen, dan nog zijn 23% van de scholen rekenzwak"

Dat woordje bijna moet er wel bij anders krijg je onzin...

Maar 't schijnt dus allemaal niet zo erg te zijn als nu wordt voorgesteld en bovendien zal het Freudenthal Instituut de komende tijd nauw betrokken zijn bij het ter hand nemen van het wegwerken van de achterstanden. Dus dat gaat helemaal goed komen..

Wat interessanter is zijn de 'succesfactoren voor goed rekenonderwijs':

Nou dat is toch werkelijk opmerkelijk. Dat verzin je niet. Je moet er niet te lang over nadenken maar 't is een vreemd lijstje. De laatste zullen de eerste zijn. De uitdaging wordt om de gezamelijkheid van het 'wat' en 'hoe' in gezamelijkheid van scholen en onderzoekers op te lossen. Ik ben benieuwd...

http://www.fi.uu.nl/nl//nieuws/inspectierapport.pdf

 Reacties (1)

 Kletspraat

Gepubliceerd op 27-9-2008 00:22:00 - Vergruizelen

Wat lees ik nu?

"De nieuwe universitaire „educatieve minor’’ zal, vermoedt het ministerie, studenten verleiden om leraar te worden. Die zullen de schoonheid van het leraarsvak ontdekken. En omdat een tweedegraads onderwijsbevoegdheid vlotter behaald kan worden, voegt het ministerie toe, kunnen studenten met deze minor de gebruikelijke bijbaan in de horeca of de detailhandel laten voor wat hij is. Ze kunnen immers als docent aan de slag, in het vmbo en in de onderbouw van havo en vwo. "
http://weblogs3.nrc.nl/commentaar/2008/09/24/geestdrift-voor-de-klas/

Verleiden? De 'schoonheid van het leraarsvak'? Ik weet niet. Mijn ervaring is dat dit meestal wel een tijdje duurt... 't Klinkt mij allemaal niet 'echt' als een oplossing voor het lerarentekort. Hoeveel goede leraren (in aanleg) met een fatsoenlijke opleiding in hun vakgebied zullen hier uiteindelijk mee verloren gaan? Ik bedoel, een tweede klas VMBO is wel leuk hoor, maar met je vak heeft het niet veel te maken. Als je nu wiskunde studeert dan neem ik aan dat je dan ook iets met wiskunde wilt toch?

Dit is nog doller: "Verder wil de staatssecretaris, samen met grote bedrijven en werkgeversorganisaties, bevorderen dat excellente afgestudeerden, voorafgaand aan een carrière in het bedrijfsleven, kiezen voor een paar jaar voor de klas."

Een paar jaar voor de klas? 't Is wel een beetje raar voorstel. Mijn ervaring is dat de eerste drie jaar er weinig lol aan te beleven is. Daarna gaat het wel beter... maar 'echt' leuk wordt het pas na een jaar of vijf. Je zal maar een excellent wiskundige zijn en dan de hele dag moeten uitleggen dat je 16/48 'echt wel' kan vereenvoudigen en dat er zelfs mensen op deze wereld rondlopen die dat uit hun hoofd kunnen. Dat is nog 's een fijne intellectuele uitdaging. Je bent jong en je hebt talenten voor 'echte' wiskunde? En dan ga je eerst eens een paar jaar doen alsof je leraar bent? In een soort organisatie die ook niet weet waar ze mee bezig is? Zet je carriere maar even stop! Pff.. Ik weet niet, volgens mij moet je dat niet willen. Wat is dat voor een kletspraat?

Ik geloof er niet in... Nu zal het ook verder niet veel uitmaken. Het maakt volgens mij uiteindelijk niet veel uit op welke manier iemand geen leraar wil worden.

Onder het bovengenoemd bericht staat ook nog heel vrolijk: 'reageren op dit bericht is niet mogelijk'. Dat klopt wel zo ongeveer, hier blijft weinig anders over dan een diepe zucht en er verder het zwijgen toe te doen.

 Reacties (0)

 Overstappen op VISTA

Gepubliceerd op 21-8-2008 20:43:00 - Vergruizelen

Het is onduidelijk waarom je dat zou willen, maar (zoals al eerder gemeld) ben ik overgestapt op WINDOWS VISTA. Ik geloof dat ik nu wel een soort werkbare versie op mijn PC heb staan.

q2269img1.gif

Dat viel nog niet eens mee. Voordat je alles weer hebt zoals je dat wilt. De e-mail, de programma's, de mappen, de websites, enz. Bovendien moet je bij VISTA behoorlijk hard werken om de boel zo in te stellen zodat het allemaal een beetje fatsoenlijk wil draaien en alles doet wat het moet doen. Dit is (denk ik) voor 90% gelukt.

q2269img2.gif

Zorgelijk is (bijvoorbeeld) dat je voor de meeste apparaten/onderdelen andere stuurprogramma's nodig hebt dan VISTA in eerste instantie gebruikt. Mijn geluidskaart, bijvoorbeeld, had in eens geen LIJNINGANG meer!? Je moet dan een apart stuurprogramma gaan downloaden bij de fabrikant. Op zich geen probleem, maar een hoop werk.

Daarnaast is het installeren van allerlei programma's wel problematisch, soms. Als eerste moet je in VISTA gewoon maar ALTIJD als ADMINISTRATOR inloggen. Dan nog zeurt ie nog wel 's dat je geen rechten hebt. Mijn hemel, wie dan wel? Je bent in ieder geval verlost van dat irritante schermpje dat je weer iets wilt wat ie eigenlijk niet wil.

q2269img3.gif

Eén probleem heb ik nog niet opgelost. In een DOS-scherm kan je de programma's niet op een volledig scherm draaien.

q2269img4.gif

Dat is erg vervelend want daar gebruik ik er nogal een aantal van... Gisteren heb ik nog eens een poging gedaan om het standaard VGAstuurprogramma te installeren. Daarna hab ik helemaal geen beeld meer. Zelfs niet na opstarten in VGA-mode of 'veilige modus'. Ik ga straks nog 's een poging wagen.

Kortom... 't allemaal erg onhandig. Mijn voorlopige conclusie? Ik vind het allemaal zeer gebruikersonvriendelijk, 't is traag, erg onhandig allemaal en eigenlijk deugt het van geen meter. Maar uiteindelijk zal het wel weer werken zoals ik dat wil... Voorlopig gebruik ik dan af en toe de FILESERVER maar als hulpje voor de programma's en oplossingen die op VISTA niet willen draaien.

 Reacties (3)

 Het duurt nog even

Gepubliceerd op 9-8-2008 09:58:00 - Vergruizelen

Zoals gepland ben ik in de vakantie overgegaan van Windows XP naar Windows Vista. Dat was hard nodig want mijn PC met XP was niet meer vooruit te branden en was eigenlijk al een half jaar geleden helemaal in verval geraakt. Over de migratie van XP naar Vista kan ik nog wel wat verhalen vertellen. Ik geloof niet dat je zo'n overstap op Vista zou moeten willen. Uiteindelijk komt het wel goed, denk ik, maar daar over misschien een andere keer...

Voorlopig ben ik, volgens Vista, nog wel even bezig:

Dus als ie klaar is met kopieren dan meld ik me wel weer...

 Reacties (3)

 We glijden af

Gepubliceerd op 23-6-2008 13:25:00 - Vergruizelen

Als ik zoiets zou schrijven dan krijg ik vast commentaar. Probeer nu toch eens een beetje positief te blijven. Waarom doet iedereen altijd zo negatief over het HBO? Voor de organistatie van de Onderwijsdagen 2008 is het kennelijk geen probleem:

"Er is een algemeen besef dat de kwaliteit van het Nederlands hoger onderwijs langzaam maar zeker afglijdt. Er is veel aandacht voor kwaliteitszorg: de benodigde inspanningen rond de accreditatie van opleidingen zijn gigantisch. Tegelijkertijd gaat de bekostigingsstructuur van onderwijsinstellingen niet uit van de kwaliteit van het onderwijs, maar van het aantal instromers en afgestudeerden. Docenten klagen over onkunde van groeiende managementlagen, wat ten koste gaat van de kwaliteit van het onderwijs."
http://owd2008.surf.nl/owd2008/index.php?id=287&oldid=214

Maar is dat nu zo? Afglijden? Accreditatiegestuurd onderwijs? Onkunde? Zou iemand dan misschien ook kunnen uitleggen op grond waarvan deze conclusies gerechtvaardigd zijn? Maar ik snap het wel. Het is gewoon handel. De vraag is namelijk:

"..of de inzet van digitale systemen leidt tot kwaliteitsverbetering, of dat het alleen bureaucratie in de hand werkt? En zorgt de inzet van ICT vooral voor aantrekkelijker onderwijs, of kan het ook een wezenlijke bijdrage leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs?"
http://owd2008.surf.nl/owd2008/index.php?id=287&oldid=214

De conclusie zal dan wel zoiets worden dat je als je digitale systemen goed inzet dat dit ten goede komt aan het verbeteren van de kwaliteit... zoiets.... Bij welk loket moest ik ook alweer zijn?

 Reacties (0)

 Module-evaluatie

Gepubliceerd op 16-5-2008 02:34:00 - Vergruizelen

Vandaag zowaar een module-evaluatie van de cursus 'Internet en wiskundeonderwijs'. Interessant is het 'totaal cijfer' van de module. Op mijn formulier staat daarvoor een 6,88. Dat is wel gek. Die twee decimalen zijn natuurlijk van zich zelf al absurd, maar vooruit maar.  Eens kijken: 8 respondenten, het gaat om voltijd 'Internet en wiskundeonderwijs'? En dan een zeskommanogwat? Dat kan bijna niet kloppen. Het was juist weer ontzettend leuk om te doen, we hebben enorm plezier gehad en heel soms, hier en daar, nog wel 's wat geleerd, misschien... Laat ik het zo zeggen: erg vermoeiend kan het niet geweest zijn.

Toch maar 's nagerekend of het wel klopt. Je bent tenslotte als wiskundedocent ook altijd bezig om onzin te bestrijden. En wat blijkt? Het klopt niet!. Het gemiddelde is gewoon 8.0, Kennelijk is er één formulier verkeerd ingelezen. Je kunt nog 's narekenen of die veronderstelling klopt en welk cijfer de machine verkeerd heeft ingelezen. Maar een gesukkel is het wel.

Maar het kan altijd nog erger: http://www.wiswijzer.nl/blog/comments.asp?id=518

 Reacties (2)

 Niets aan de hand

Gepubliceerd op 23-1-2008 22:39:00 - Vergruizelen

"Het is voor het eerst dat in een advies aan de regering onomwonden wordt gesteld dat het niveau van het taal- en rekenonderwijs aan leerplichtige kinderen is afgenomen"
http://www.nrc.nl/binnenland/article904899.ece

"Zeventig procent van die nieuwe studenten voldoet niet aan de eisen die op taal- en rekengebied aan hen gesteld mogen worden."
http://www.ad.nl/denhaag/article1992596.ece

Nou ja, hoe bedenken ze het...

 Reacties (0)

 Dat is eigenaardig

Gepubliceerd op 1-12-2007 15:34:00 - Vergruizelen

In het kader van versterking van de kenniseconomie:

"Nu stroomt 80 procent van de bachelors door naar een master, terwijl je met een bachelordiploma prima de arbeidsmarkt op kunt. Studenten moeten daar meer over nadenken, de hoogte van het collegegeld helpt daarbij. Of over het laatste jaar geen beurs, maar een lening, aldus Plasterk."
Telegraaf

Voor een minister van onderwijs vind ik dat eigenaardig.

 Reacties (0)

 Ophokplicht

Gepubliceerd op 28-11-2007 10:42:00 - Vergruizelen

Het blijft een bijzonder fenomeen. Schoolleiders roepen moord en brand over de ophokplicht van leerlingen, de zogenaamde 1040-uren regeling, maar niemand wil van wijken weten. Leerlingen protesteren, gooien wat met een ei en voila, iedereen is om:

"Maar de partijen erkennen wel dat de stakende leerlingen ‘een punt hebben’, als ze in opstand komen tegen nutteloze ‘ophokuurtjes’, die sommige scholen gebruiken om aan het wettelijk voorgeschreven aantal uren te komen."
http://www.volkskrant.nl/binnenland/article482117.ece

Nee, het roer is nu helemaal om:

"Van Bijsterveldt wil dat alle leerlingen in de onderbouw jaarlijks minstens 1.000 klokuren les krijgen. De resterende 40 uur mogen worden gebruikt voor buitenschoolse activiteiten, die niet voor alle leerlingen verplicht zijn."
http://www.volkskrant.nl/binnenland/article482117.ece

Eens kijken 1000 uur les... in 36 weken, 5 dagen per week? Dat is dan 5,6 uur les per dag... Eigenlijk zijn het 40 weken, maar dat haalt niemand. Klinkt toch niet helemaal als onmogelijk!?

"Het Landelijk Aktiekomitee Scholieren (LAKS) heeft al gezegd met de huidige plannen geen genoegen te nemen. Als het bij deze versoepeling blijft, roept het LAKS op tot een grootschalige staking, vrijdag op het Haagse Malieveld. Van Bijsterveldt roept scholen op verzuim te melden, zodat de gemeente leerplichtambtenaren kan inzetten."
http://www.volkskrant.nl/binnenland/article482117.ece

Was er bij de invoering van de tweede fase en het studiehuis ook niet zo iets? Een steen door de ruit en meteen verzachtende maatregelen? Volgens mij wel... dus als je iets wilt bereiken dan kan je 't beste hopen dat leerlingen actie ondernemen.

 Reacties (1)

 Te moeilijk

Gepubliceerd op 26-11-2007 23:12:00 - Vergruizelen

Sommige reacties op dit weblog zijn van mijzelf. Sterker nog: de meeste reaties zijn van mijzelf. Dat is niet erg, want vaak zijn dit citaten e.d. die ik zo tegen kom. Zo'n toevoeging van mijn kant onderteken ik altijd met Naschrift. Dat is handig want dat komt dan niet het lijstje van de 'laatste reacties'. Meestal kan je dan klikken op Naschrift voor de bron van het citaat.

't Is maar dat je 't weet... Je ziet dat trouwens wel bij meer weblogs. Het is niet altijd even duidelijk wie wat schrijft. Je krijgt dan allerlei verwarring over dingen die iemand geschreven zou hebben, maar toch niet... en zo...  Nou ja... 't is voor de lol, zullen we maar zeggen.

Ik zeg altijd maar zo: ik zeg niks.

 Reacties (2)

 Rekenen

Gepubliceerd op 25-11-2007 21:24:00 - Vergruizelen

Op profielen lees ik:

"23-11-2007 - Niet alleen pabo-studenten hebben moeite met rekenen. Ruim negentig procent van de 1200 eerstejaars economie en management van de Hogeschool Utrecht zakte voor een ‘instaptoets’ rekenen."

Niet alleen pabo-studenten of eerstejaars economie en management hebben moeite met rekenen. Alle studenten van alle richtingen hebben moeite met rekenen. Zou er iets mis zijn met het wiskundeonderwijs in het voortgezet onderwijs? Dat zal toch niet. Dat kan bijna niet...

 Reacties (0)

 Dat is ook toevallig

Gepubliceerd op 21-11-2007 12:31:00 - Vergruizelen

"(Novum) - Een kwart van de lessen in het voortgezet onderwijs in Den Haag wordt gegeven door onbevoegde docenten. Reden daarvoor is het lerarentekort. Dat staat in een petitie die schoolleiders dinsdagmiddag aan de Tweede Kamer hebben aangeboden. De schoolleiders vrezen voor de kwaliteit van het onderwijs en luiden de noodklok.

Volgens het actiecomité Schoolleiders Voortgezet Onderwijs is het hoog tijd dat het kabinet een advies van de commissie onder leiding van Rinnooy Kan uitvoert. Daarin stond onder meer dat de regering meer moet doen om het vak van leraar aantrekkelijker te maken om het lerarentekort tegen te gaan. Volgens de schoolleiders is daar minstens 1,1 miljard euro voor nodig.

De regio Haaglanden voert volgens de schoolleiders de lijst aan als het op het percentage onbevoegde leraren en op het lerarentekort aankomt. Het actiecomité wijst er verder op dat het lerarentekort toeneemt. In de regio staan ongeveer dertig scholen voor voortgezet onderwijs met zo'n 25 duizend leerlingen."

Kwart docenten in Den Haag onbevoegd

Zou dat misschien komen doordat er geen lerarenopleiding is in Den Haag!?

 Reacties (1)

 Publieke omroep

Gepubliceerd op 20-11-2007 10:17:00 - Vergruizelen

Ik lees: "De publieke omroep gaat 'signalen uit de samenleving serieus nemen' en onderzoeken of zij inderdaad links is."

Volgens mij is het probleem van de publieke omroep vooral dat het helemaal niks is... dus erg veel te onderzoeken valt er niet.. Maar ja, de commerciele zenders dat is nog minder dan niks. Daar moet eerst nog iets bij voordat het weer wat is.. of zoiets...

 Reacties (0)

 Collegameters 2

Gepubliceerd op 15-11-2007 23:11:00 - Vergruizelen

"De pgmr wil dat vanwege de diverse problemen medewerkers voorlopig geen collegameters meer hoeven in te vullen. "
http://profielen.hro.nl/?cid=&nid=104

Zie ook http://www.wiswijzer.nl/blog/comments.asp?id=760

 Reacties (0)

 Ze zijn gek

Gepubliceerd op 14-11-2007 14:18:00 - Vergruizelen

't Zal wel aan mij liggen, maar ergens klopt er iets niet:

"CHN-baas Robert Veenstra is zich van geen kwaad bewust. „De prijzen houden nauw verband met de opleiding. En het werkt: veel meer aanmeldingen voor de open dag.”
http://www.nrc.nl/binnenland/article820483.ece

Af en toe krijg je wel 's gevoel dat er hoop mensen niet echt weten waar ze mee bezig zijn. Gisteren had ik ook zo'n gevoel. Zo'n kip en ei gevoel. Maar laat ik het daar niet over hebben.

 Reacties (0)

 Conspiracy of Dunces

Gepubliceerd op 10-11-2007 02:57:00 - Vergruizelen

De wereld is werkelijk vergeven van idioten. Ik geloof dat de firma Balkenende en Bos weer gestart is met deel 2 van het toneelstukje 'Wij Europa jullie het ontslagrecht'. Het CDA doet nu net of ze erg veel moeite heeft met het afwijzen van de wijziging in het ontslagrecht door de PvdA. Ze willen er iets voor terug. Dat is dan eigenlijk al een bevestiging van de ruil 'Europa vs. ontslagrecht'. De rest is allemaal theater. Wat zou het zijn wat het CDA er voor terug wil? Dat zien we dan wel in deel 3 van het toneelstuk...

 Reacties (2)

 Onderzoek

Gepubliceerd op 17-10-2007 19:33:00 - Vergruizelen

De VO-raad (clubje van onderwijswerkgevers) laat een onderzoek doen. De conclusie:

"In het voortgezet onderwijs is geen sprake van onnodige bureaucratie. Er zijn niet te veel managers. Het voortgezet onderwijs scoort optimaal."

Nou dat is dan even mooi handig.... Het zou toch voor de werkgevers in het onderwijs moeilijk te verteren zijn als uit het onderzoek naar voren was gekomen: "In het voortgezet onderwijs is sprake van veel onnodige bureaucratie. Er zijn te veel managers. Het voortgezet onderwijs scoort minimaal."

Maar de resultaten van het onderzoek zeggen niet veel, want er is alleen gekeken naar de salarisschalen en niet naar onderwijstijd. Tegenwoordig struikel je op scholen bijna over afdelingsleiders, kernteamleiders, zorgcoördinatoren, leerjaarhoofden, e.d.. Kortom, er zijn veel docenten die maar een (klein) gedeelte van hun baan 'echt' les geven. Het gaat natuurlijk om de inhoud van de werkzaamheden en niet om het 'soort' personeel.

Kijk dat is nu een voorbeeld van sociaal constructivisme. Het gaat er niet om hoe het werkelijk in elkaar zit. Als we met z'n allen nu maar geloven dat het allemaal prima geregeld is in het onderwijs dan is dat ook zo. Goed he? Ja... we komen er wel.. van de wal in de sloot. Maar ik zegt 't nog maar 's:

het gaat geweldig in het onderwijs

Zie deze bijdrage

 Reacties (0)

 Onderwijs

Gepubliceerd op 14-10-2007 15:44:00 - Vergruizelen

Julius Plasgeld over schrikbarende toestanden in het onderwijs:

"Iemand uit de zaal vroeg hoe het dan zat met de ongeoorloofde lesuitval op school. Maar daar wist men zo gauw geen antwoord op."

"Met stomheid geslagen verlieten mevrouw Pasgeld en ik de school. Want zo gaat dat tegenwoordig in het onderwijs. Wijs word je er niet meer van"

Zie http://www.juliuspasgeld.nl/

 Reacties (0)

 Geniet van de natuur

Gepubliceerd op 13-10-2007 21:22:00 - Vergruizelen

Op de Veluwe is het weer schieten geblazen:

"DRIEBERGEN (ANP) - Op verschillende campings op de Veluwe zijn de afgelopen tijd wilde zwijnen afgeschoten die een direct gevaar vormden voor campinggasten. De beesten beuken tegen caravandeuren en morrelen aan tenten om bij voedsel te komen."
nrc

Wil je een beetje van de natuur genieten gaat die natuur een beetje vervelend doen. Nee, natuur is fijn, maar het moet wel leuk blijven. 

"Het Faunafonds stelt dat het aantal wilde zwijnen op de Veluwe dermate groot is dat het niet lukt om hun aantal binnen de perken te houden met alleen de zogenaamde lokmethode. Hierbij worden de dieren gelokt met voer en schieten jagers ze vervolgens af. Deze zomer zijn zo al 2350 dieren gedood, maar nu er volop eten in het bos is laten de zwijnen zich niet meer lokken met extra voer."
telegraaf

Eigenlijk is hier helemaal geen sprake van natuur. Het is gewoon een parkje met beesten. Nu de natuur kennelijk zelf voor voldoende voedsel zorgt (ook behoorlijk irritant) gaat het helemaal mis. Het schijnt dat men zolangzamerhand struikelt over de wilde zwijnen. Nou ja...  dat is natuurlijk ook niet alles.

Maar ergens klopt er dan iets niet...!? Betekent dit nu dat de beesten zich niet laten lokken omdat ze liever op de camping zitten? Of zijn campinggasten gewoon betere zwijnenlokkers? En moet je die beesten dan niet gewoon gaan lokken met campinggasten?

 Reacties (2)

 Referendum

Gepubliceerd op 30-9-2007 22:08:00 - Vergruizelen

Op de website van de gemeente Leiden:

"Op 7 maart 2007 is er, tegelijk met de verkiezing van de provinciale staten, in de gemeente Leiden een referendum gehouden over de RijnGouwelijn. De door de gemeenteraad vastgestelde referendumvraag luidde: 'Wilt u dat de gemeente Leiden meewerkt aan de RijnGouweLijn door Leiden?'
De opkomst bij het referendum was 54,6%; van de stemmers heeft 68,9% 'nee' gestemd. Hiermee heeft een meerderheid aangegeven dat zij niet wil dat de gemeente Leiden meewerkt aan de RijnGouwelijn door Leiden."

Dat is dan duidelijk, zou je denken...

 Reacties (1)

 Gezeik

Gepubliceerd op 23-9-2007 20:58:00 - Vergruizelen

Onze collegevoorzitter sprak tijdens de opening van het hogeschooljaar de volgende woorden:

'Die voortdurende negatieve publiciteit over onderwijs helpt echt niet. Laten we daar eens mee ophouden. Uit de HBO-monitor blijkt dat tachtig procent van onze afgestudeerden binnen een maand een baan op hbo-niveau heeft, en dat zijn dan ook studenten van wie de ouders vaak alleen maar lagere school hebben zoals veel allochtonen. Ik vind dat een wereldprestatie. Deze school levert geweldige dingen alleen heeft de politiek altijd iets aan te merken. Hou eens op met dat gezeik!’
Profielen

Dat is in ieder geval duidelijke taal. In hetzelfde nummer van Profielen geeft René in zijn column meteen maar 's uitvoering aan bovenstaande oproep. Onder de titel Kunnen docenten het zelf wel? vraagt R. zich af hoe het kan dat docenten weliswaar studenten van alles willen leren maar zelf nauwelijks in staat lijken zijn het zelf beter te doen.
Kunnen docenten het zelf wel?

Dat is wel interessant. In het ergste geval zeg ik ook wel 's gekscherend dat de lerarenopleiding zo ernstig ongeorganiseerd en rommelig is om de studenten vast te laten wennen aan het 'echte leven' op scholen van voortgezet onderwijs. Maar met zo'n uitspraak moet je misschien nog uitkijken ook.

Op Commanderij geschaad door artikel van leraar kan je het verhaal lezen van de 'rector' en 'docent' die samen via het Eindhovens Dagblad de wereld (en elkaar?) op de hoogte brengen van de laatste inzichten omtrent het reilen en zeilen van de school en het onderwijs in het algemeen. De rector ging 's lekker te keer in een artikel in de krant. Dat mag natuurlijk. Een docent heeft vervolgens geprobeerd het een en ander te nuanceren en van achtergrondinformatie te voorzien. Ook prima. Inmiddels is de docent geschorst...

Dat laatste vind ik wel een vergaande maatregel. Ik zit de hele avond al te bedenken wat ik zou moeten schrijven als ik ook kans wil maken op een schorsing. Maar ik ben er nog niet helemaal uit. Wel een leuk gedachtenexperiment... Ik denk er verder nog even over na.

Het doet me denken aan die man. Die dacht dat ie onmisbaar was voor het bedrijf. Dat was ie ook, want hij deed alles voor de zaak. Maar toen het er op aan kwam... kon ie toch vertrekken... Nou ze zullen nog spijt krijgen. Denk je... en zelfs als het zo was zullen ze dat natuurlijk nooit laten merken. Eigenlijk ben je dom als je voor een ander werkt.

Je zal maar 20 of 30 jaar op een school werken, goed werk leveren en denken dat dan op termijn toch wel iets zou betekenen. Dan komt daar zo'n... 'what a mistake to make...'

 Reacties (2)

 Zielig

Gepubliceerd op 18-9-2007 00:17:00 - Vergruizelen

Hier zit een meneer te beweren dat docenten 1040 uur per jaar werken en dat als je salarissen deelt door het aantal uren dat een docent zo'n 60 euro per uur verdient.

Dat is interessant! Volgens mij doe ik dan iets niet goed, want dan zou ik bij een volledige baan zo'n 100.000 euro per jaar moeten verdienen. Dat wil ik wel, maar dat gaat niet gebeuren denk ik...

Wat een gesukkel... Rondom 10? Ronduit dom. Eigenlijk zou je zo iemand moeten beschermen tegen zichzelf. Je zal maar tegenover 'slapend Nederland' zo uit de hoek komen. Een brief in de Telegraaf? Dat verklaart een hoop...

Stom natuurlijk, heb ik er toch weer naar zitten kijken. Gelukkig was het niet zo lang...

 Reacties (4)

 Feestdag

Gepubliceerd op 16-9-2007 14:23:00 - Vergruizelen

Een van de dingen waar je aan kan merken dat je behoort tot een bedreigde diersoort, iets zieligs of dan toch op z'n minst iets wat ernstig aandacht te kort komt is de dag van de leraar. Ik las ergens:

"5 oktober aanstaande is het weer zover: De Dag van de Leraar! Deze Nederlandse variant van de internationale World Teachers’ Day valt in de Nationale Onderwijsweek en is bedoeld als een feestdag voor alle leraren in Nederland. Met de Dag van de Leraar wil SBL het imago van het leraarsvak verbeteren en het belang van goede leraren benadrukken door de beroepsgroep op een positieve manier onder de aandacht te brengen."

Een feestdag? Imago? Het belang van goede leraren? Ik weet het niet. Kennelijk is er dan wel iets heel erg mis als je daarvoor speciaal aandacht moet vragen. Het is net als Rutte... als die moet roepen 'jongens ik heb de leiding' dan kan je er donder op zeggen dat er iets niet klopt. In alles wat er nu weer zo in de verschillende media over de 'crisis in het onderwijs' verschijnt staan steeds de leraren centraal. Dat is vreemd, want dat is in het onderwijs allang niet meer zo en dat is misschien ook wel het probleem. Iedereen is tenslotte deskundig, want iedereen heeft onderwijs gehad, dus iedereen weet wel ongeveer hoe het zit. Gaat het niet goed in het onderwijs? Dat komt door de leraren!

Ik heb nog even een poging gedaan om de gemiste uitzending van Rondom10 te kijken, maar meer dan 2 minuten heb ik dat niet uitgehouden. Wat een geleuter... Ik geloof (zo heb ik gehoord) dat er ook weer iemand zat te zeuren over die vakanties en zo... Of was dat in de Telegraaf? Ook al zo'n geweldige bron van informatie...

Ach ze doen allemaal maar, ook de problemen in het onderwijs zijn een soort markt waar je geld aan kan verdienen. Rapporten schrijven waarin de open deuren nog eens worden geopend, je roept nog 's wat over salarissen (dan krijg je altijd aandacht) en je roept iets dat iedereen al 30 jaar roept en iedereen denkt dat het ergens over gaat. Het helpt natuurlijk allemaal niets. Maar ik heb ook niet echt het gevoel dat men de problemen in het onderwijs echt op wil lossen. Alles wat je kan doen om de werkelijke oorzaken van deze ellende  te verhullen is natuurlijk meegenomen, maar vrolijk word je er niet van.

De dag van de leraar? Geef mij maar dierendag, dat gaat tenminste nog ergens over.

 Reacties (2)

 Collegameters

Gepubliceerd op 11-8-2007 12:24:00 - Vergruizelen

Ik weiger principieel medewerking te verlenen aan het invullen van collegameters. Ik vind de collegameter namelijk een principieel onjuist meetinstrument. Ik ga niemand vragen dat voor mij te doen en ik vul zelf ook geen collegameters in en zal dat in de toekomst ook niet gaan doen. Ik ga mijn collega's niet beoordelen op:

Kortom: Zoiets moet je niet willen. Het is de grootste onzin en ik heb wel wat beters te doen. Ik vind dit typisch weer een voorbeeld van een oplossing voor iets waar geen probleem is.  

Volgens mij ben ik het diepst van mijn wezen een soort Rotterdammer:

1. pragmatisch
2. oplossingsgericht
3. initiatiefrijk

Collegameters? Gooi maar in mijn pet...

 Reacties (3)

 Nederlandse Energie Maatschappij

Gepubliceerd op 4-7-2007 14:29:00 - Vergruizelen

Na de telefoonspam van de afgelopen weken was het vandaag de beurt aan de Nederlandse Energie Maatschappij. De naam alleen al:

"Mijn tip aan alle lezers die iets met de Nederlandse Energie Maatschappij te maken hebben gekregen, let goed op! De mensen die aan de deur komen maken je lekker met een mooi voorstel maar ondertussen word je iets aangesmeerd wat je eigenlijk niet wilt!"

Zie KASSA

Irritant mannetje aan de telefoon... ik riep nog 'laat maar', maar hij praatte gewoon door... GOEIEMIDDAG!.

 Reacties (0)

 De SP heeft het...

Gepubliceerd op 30-6-2007 02:46:00 - Vergruizelen

De SP is er helemaal uit. De problemen in het onderwijs worden veroorzaakt doordat er allemaal onbevoegde docenten voor de klas staan:

"Leraren mogen tegenwoordig zonder bevoegdheid voor de klas staan, indien de school dat goedkeurt. Daardoor heeft nog slechts één op de vier scholen in het voortgezet onderwijs uitsluitend bevoegde leraren. Driekwart van de scholen werkt dus met onbevoegde leraren, wat volgens Van Dijk funest is voor de kwaliteit van het onderwijs: “Het is niet gek dat mensen klagen over het gebrek aan vakkennis en het lage reken- en taalniveau, als leraren onbevoegd voor de klas mogen staan. Leraren moeten een volwaardige bevoegdheid hebben als ze voor de klas worden gezet, daar hebben de kinderen recht op.”

We weten nu precies waardoor het gebrek aan rekenvaardigheden en de taalproblemen worden veroorzaakt. Nou geweldig. Het gaat niet goed in het onderwijs... de SP vindt dat dat moet ophouden! Geheel niet gehinderd door enige kennis van zaken roepen we maar 's wat...

Geweldig...

Zie Maak einde aan kwaliteitsdaling: stop toename onbevoegde leraren

...wat een gesukkel...

 Reacties (1)

 Constructivisme

Gepubliceerd op 28-6-2007 20:13:00 - Vergruizelen

Het lijkt niet erg logisch:

"Zowel de modelberekeningen als de experimentele gegevens wijzen er dus op dat de vangst van prooivissen een effectiever middel kan zijn tot herstel van een roofvispopulatie dan het uitzetten van grote aantallen gekweekte roofvis, zoals nu vaak gebeurt."

Toch zijn dingen soms heel anders dan dat iedereen denkt...

Zie Herstel roofvispopulaties dankzij wegvissen prooien

 Reacties (1)

 Schrappen?

Gepubliceerd op 28-6-2007 13:42:00 - Vergruizelen

De meeste scholen schijnen niet de norm van 1040 lesuren te gaan halen. Zie bijvoorbeeld Overgrote meerderheid scholen geeft te weinig les. In het artikel staat heel vrolijk:

"Volgens hem is er wel geprobeerd te voldoen aan de norm, bijvoorbeeld door het schrappen van vergaderingen en het schrappen van excursies."

Kan je meteen goed zien dat het een domme maatregel is. Vergaderingen? ZIjn die dan niet nodig? Kennelijk kan je die wel schrappen... en excursies? Dat is geen les dus dat telt niet mee. Terwijl (wees nu eerlijk) dat toch de leuke dingen zijn voor leerlingen en docenten. Het viel me altijd op dat leerlingen zich bij allerlei uitstapjes afvroegen waarom we dat niet vaker deden... en misschien is dat ook wel helemaal terecht.

Het is 'echt' weer een domme poging te proberen scholen aan te sturen op 'niks' zo'n 1040 lesuren norm. Terwijl aan de andere kant scholen steeds meer vrijheid moeten krijgen gaan we tegelijkertijd onzinnige normen hanteren omdat anders de leerlingen te weinig les krijgen. Maar daar gaat het toch helemaal niet om. Die scholen gaan zich dan in allerlei bochten wringen om maar aan de norm te voldoen, in plaats van een pittige c.q. intelligente huiswerkopdracht zet je zo'n klas gezellig in een lokaal, zet er een klasseassistent bij met een map met studiewijzers en tada... weer een lesuur of wat ingevuld.

Wat is een toestand waarbij je 20-30 pubers in een beperkte ruimte met tafels en stoelen bijeenzet waarbij vervolgens een bepaalde hoeveelheid tijd wordt doorgebracht waarbij één of andere min of meer volwassen, al dan niet geschoolde persoon, controleert of bovengenoemde pubers inderdaad aanwezig zijn en zoveel mogelijk probeert te zorgen dat het meubilair, de inrichting, de wandbekleding, de plafonds e,d, zo min mogelijk beschadigingen oplopen? Dat is les, maar met onderwijs heeft het weinig te maken. Het is een meer soort dagopvang.

 Reacties (0)

 Hotelbon

Gepubliceerd op 28-6-2007 13:23:00 - Vergruizelen

Ik geloof dat ik het ongeveer begin te begrijpen. Als je je post door laat sturen door TNT dan schijnt in één keer half Nederland te worden ingelicht dat je verhuisd bent. Je krijgt dan van die fijne mensen aan de telefoon die je van alles willen aansmeren...

Vandaag was het de beurt aan http://www.hotelbon.nl. Nu ontbreekt mij de logica dat als je net verhuisd bent dat je dan wel behoefte hebt om in een hotel te gaan zitten, zo'n klunsige knutselaar ben ik nu ook weer niet, maar vooruit maar. Helemaal lekker lijkt me die hotelbon trouwens ook niet...
Zie Boycot NU - klacht hotelbon. Dat kan je maar beter niet doen... Het blijft mij altijd verbazen die telefoonmarketing...

Bla... Met de hotelbon, u bent net verhuisd?  ja...
En is alles goed gegaan? ja hoor...
Ik heb een leuk aanbod voor u, mag ik... nee dank u
Waarom niet? niet nodig als ik iets wil weten zoek ik het zelf wel op...
Goedemiddag... daag...

Nou ja... hopelijk is nu mijn nummer uit die computer zodat ze niet elke keer weer bellen. Hotelbon? Nooit van gehoord...

Zie De KPN sluit je aan?

 Reacties (1)

 Sloop van een standpunt

Gepubliceerd op 20-6-2007 18:13:00 - Vergruizelen

"In de documentaire Dwars onderstreept architectuurhistoricus Wouter Vanstiphout (Crimson) nog eens het iconische karakter van de Zwarte Madonna en het gedachtegoed dat het vertegenwoordigt. Niet alleen vanwege de vormgeving maar vooral ook door zijn ligging in de stad, als een sociaal baken middenin het politieke centrum. Dat dáár door toenmalig wethouder Adrie Duijvestein een dergelijk gebouwd statement mogelijk werd gemaakt zegt alles over de sociale gedrevenheid van de politiek in die tijd.

Dat deze verworvenheid van democratie in de architectuur een belangrijke cultuurhistorische waarde heeft weerhoudt de huidige wethouder er niet van de sloop rücksichtslos (en zonder terugblik) uit te voeren. Deze populistische wethouder Norder, die zich vermomt als sociaal democraat, vertelt in de documentaire met een haast sarcastische grijns, dat de sloop van dit monster nu eindelijk echt definitief is (rumoer in de zaal).

Geen twijfel, geen spijt. Wat zijn PvdA-collega op dezelfde post vijfentwintig jaar eerder met hart en ziel voor elkaar kreeg, heeft als politiek standpunt geen enkel bestaansrecht meer. En dat terwijl deze wethouder van wonen zo vol is van zijn betrokkenheid bij de burger. Norder maakt met zijn opmerking zichzelf, zijn partij en de gemeentepolitiek zo ongeloofwaardig dat je haast gaat hopen dat het een nare droom is en dat de Zwarte Madonna zich als jonge vrouw staande weet te houden tussen de macho-architectuur van geld en macht.

(...)

Dat moment is voor de jonge Zwarte Madonna te vroeg beëindigd. Met haar sterft een gedachtegoed. Haar val is op woensdag 6 juni 2007 een onomkeerbaar feit."

http://www.archined.nl/archined/6165.html

Zie ook De Zwarte Madonna is een kunstwerk

 Reacties (0)

 Nou bedankt...:-(

Gepubliceerd op 16-6-2007 20:04:00 - Vergruizelen

"Balkenende is een van hen: ‘Jullie zijn de meest succesvolle band aller tijden geworden. Dat is een fantastisch resultaat. Miljoenen mensen hebben genoten van jullie muziek. Een enorm compliment. Ik wens jullie alle goeds en namens al die miljoenen Nederlanders heel veel dank voor die prachtige muziek die jullie hebben gemaakt’, aldus de CDA-bewindsman."
http://www.volkskrant.nl/binnenland/article436197.ece

 Reacties (0)

 Chantage

Gepubliceerd op 13-6-2007 18:27:00 - Vergruizelen

Als je de berichten rondom de afschaffing van de fusieprikkel goed leest en daar over na denkt dan kan je niet anders concluderen dat de VO-raad zijn toevlucht genomen heeft tot chantage. Letterlijk staat er:

"Er zit niets anders op dan een van onze plattelandsvestigingen te sluiten.”

Als overheid zou ik zeggen: 'als u dat een oplossing vindt dan is dat ook goed'. Laat deze lokatie dan maar weer zelfstandig worden. We zullen daar dan voor deze lokatie extra financiering beschikbaar stellen, maar u krijgt het extra geld van de fusieprikkel niet en u zult rekening moeten houden met een overeenkomstige vermindering van het budget van de rest van school. 

Er zijn zat scholen die tegen alle geleuter in met grote moeite het hebben moeten doen zonder fusieprikkel en het toch gered hebben. Wel gefuseerd? Spreek dan eerst maar 's een deel van je reserves aan... of... Als u lokaties sluit wordt u gekort op de financiering... tada... zoiets... Een groot voordeel: herstel van kleine zelfstandige scholen... 

 Reacties (0)

 Feel good maatregel

Gepubliceerd op 5-6-2007 00:38:00 - Vergruizelen

Het is wel treurig dat de daadkracht van dit kabinet van die merkwaardige vormen aan neemt. Er was laatst een heel gedoe omtrent de gloeilamp. De minister wil in navolging van de de rest van Europa de gloeilamp verbieden. Op basis van dit bericht lijkt me dat nu niet echt een maatregel die veel zoden aan de dijk zal zetten.

Maar och misschien is dat ook helemaal niet het idee... het is meer een idee, een gedachte, zeg maar gewoon een feel good maatregel. Het helpt niks, maar je hebt tenminste het idee dat je iets gedaan hebt, ook al helpt het niet en dat voelt gewoon wel prettig...

Zie ook: Verkeerswereld ‘gematigd positief’ over 80-km-zones en VCP.

 Reacties (1)

 Lekker is dat...

Gepubliceerd op 16-5-2007 01:20:00 - Vergruizelen

Wonderlijker kan het niet zijn... De cursus blijft hetzelfde, maar de studiegidstekst moet elk jaar worden aangepast. Ik bedoel dan vooral de indeling... Aanvankelijk gebruikte we de volgende indeling:

Maar dat moest in het kader van het competentiegericht maken van het curriculum natuurlijk heel anders:

Maar volgend jaar moet het toch weer anders:

Volgens mij had ik dus de teksten beter niet aan de nieuwe richtlijnen kunnen aanpassen, want de nieuwe richtlijnen zijn wel zo'n beetje hetzelfde als de eerste richtlijnen. Er is nu wel een verschil in die zin dat het nu echt alleen maar volgens het nieuwe FORMAT kan omdat anders de uitgever het niet kan verwerken. Dat is nog 's een inhoudelijk argument!

Jammer is dat ik net zo'n beetje met Marc bezig was om een database studiegids voor wiskunde te maken... met als doel een applicatie te maken waarmee we op een eenvoudige manier de studiegidsteksten kunnen bijhouden en koppelen aan de verschillende onderdelen van de website.

Maar wel een geluk voor de docenten die nooit de moeite hebben genomen om de studiegidsteksten te actualiseren, want die hebben het niet nu niet al te moeilijk. Dus leermoment! De volgende keer dat er iets verandert dan moet je HEEL TRAAG reageren, want je hebt grote kans dat het alweer voorbij is voor dat je 't merkt... Misschien is het wel zo dat veel problemen vanzelf verdwijnen als je gewoon NIETS doet... Dat zou pas prettig zijn!

 Reacties (1)

 Opgeblazen gevoel

Gepubliceerd op 9-5-2007 15:28:00 - Vergruizelen

Dat uitgerekend medewerkers van TNT post niet lezen is zorgelijk. Ik maak gebruik van de verhuisservice om de post van het oude adres door te laten sturen naar het nieuwe adres. Ik heb dat een week aangezien en het werkt... nou ja half. Ik krijg op het oude adres geen post meer (dat klopt dus), maar de post komt niet aan op het nieuwe adres (dat klopt niet dus).

Via de website kan je daarover een bericht versturen dus dat heb ik maar 's gedaan op 6 mei. Als reaktie krijg ik op 9 mei dan dit bericht:

"Volgens onze gegevens is de ingevulde verhuisdatum 01-05-2007, dat is ook de aangevraagde datum van ingang voor het doorsturen van de post. Op dit moment wordt er dus geen post doorgestuurd en zou het nog op het oude adres bezorgd horen te worden."

Eens kijken, het is 9 mei maar de verhuisdatum is 1 mei, dus wordt de post nog niet doorgestuurd... nee dat is helder! Dus maar weer 's in de virtuele pen geklommen. Vandaag alweer een reaktie:

"Ik betreur het ten zeerste dat deze service niet aan de verwachtingen voldoet. Ik heb uw opmerkingen geregistreerd en doorgegeven aan de manager van het verantwoordelijke bezorgkantoor."

Inmiddels worden er inderdaad toch poststukken doorgestuurd naar het nieuwe adres, dus dat is dan wel prima. Eerlijk gezegd heb ik er niet veel vertrouwen meer in, maar ja... wat kan je verder doen? Er rest mij slechts hopen dat het allemaal goed gaat.

 Reacties (0)

 Niets nieuws

Gepubliceerd op 9-5-2007 09:55:00 - Vergruizelen

Op http://www.volkskrant.nl/binnenland/article423705.ece lees ik dat de verworpen Europese Grondwet alsnog wordt ingevoerd.

"Het kabinet wil de belangrijkste onderdelen van de verworpen Europese Grondwet alsnog invoeren. Dat blijkt volgens CDA, VVD en SP uit de voorstellen van het kabinet om de bestaande Europese Verdragen aan te passen. Het ‘motorblok’ van de Grondwet blijft intact, concluderen Tweede Kamerleden van de partijen."

Zo zie je maar weer: democratie is leuk maar 't is niet de bedoeling dat het volk ook nog iets te vertellen heeft.

 Reacties (0)

 Rare PvdA

Gepubliceerd op 9-5-2007 00:22:00 - Vergruizelen

"Nee, geen flauwe opmerkingen over het feit dat het uitgerekend minister Guusje ter Horst is die het alcoholmisbruik onder jongeren gaat aanpakken. Iedereen, ook een PvdA-bestuurder die dronken achter het stuur kroop en de feiten vervolgens voor de buitenwereld geheim probeerde te houden, moet de kans krijgen om zich te revancheren."
http://www.leugenfabriek.nl

„Met Oudkerk halen we een stevige lector binnen. Binnen de Partij van de Arbeid was hij al een onafhankelijk denker. Ik ben er trots op dat we zo’n kanjer hebben gevangen.’’
http://www.ad.nl/binnenland/article1360826.ece

Dat kan toch allemaal maar. Je kunt van Oudkerk zeggen wat je wil maar niet dat het een 'denker' is. En wat is een 'onafhankelijk denker'? Iemand die gewoon denkt wat ie zelf wil? Wat verder ook iedereen vindt? Of iemand die geheel onafhankelijk van de rest van het menselijk ras denkt wat ie denkt? Ik wist helemaal niet dat er bij de PvdA ook nog gedacht werd. Wat kan een mens zich toch vergissen...

 Reacties (0)

 Struikelvakken

Gepubliceerd op 8-5-2007 00:50:00 - Vergruizelen

Op deze pagina kwam ik het volgende lijstje tegen:

Top-5 struikelvakken middelbare scholieren
  1. Wiskunde (De meeste leerlingen ontbreekt het aan inzicht. Ze moeten abstract leren te redeneren)
  2. Natuur- en scheikunde (Wat veel leerlingen nekt is wanneer ze welke formule moeten gebruiken)
  3. Engels (Vooral werkwoordvervoegingen gaan vaak mis)
  4. Nederlands (Vooral grammatica en spelling)
  5. Frans (Grammatica, woordbeheersing en uitspraak geven problemen)

Bron: AD, 10 september 2005.
copyright 2007 steemers.nl

Ik weet niet, maar volgens mij heb je dan alle belangrijke vakken wel gehad...

 Reacties (0)

 Beetje slordig

Gepubliceerd op 15-4-2007 10:57:00 - Vergruizelen

't Is wel een beetje slordig is het wel van De Volkskrant:

Klik hier om te link te bekijken...

...zou iemand het nog merken deze week?

 Reacties (4)

 Die is ook leuk

Gepubliceerd op 8-3-2007 02:44:00 - Vergruizelen

"Grote verliezer van de avond, PvdA-leider Wouter Bos, sprak van een tegenvaller. „Desondanks, het verlies is niet groter dan in november. Het is duidelijk dat we er nog lang niet zijn."

Precies! Wij zijn pas tevreden als het verlies nog veel groter wordt dan in november!

 Reacties (4)

 `t Is een kneus

Gepubliceerd op 8-3-2007 02:28:00 - Vergruizelen

"Premier Balkenende toonde zich ’zeer tevreden’ met de verkiezingsuitslag. „De coalitie heeft een meerderheid in de senaat, daar kunnen we dus slagvaardig werken. "

Nu dacht ik altijd dat de eerste kamer de voorstellen van het kabinet moest beoordelen op haar eigen merites. Maar kennelijk is dat helemaal niet zo!? Is dat dan partijdicipline? Volgens C. is Balkenende een kneus en ze vindt het onbegrijpelijk dat zoiets dan onze premier moet zijn...

Maar ja, ach, als je haar maar goed zit, denk ik dan...

"Balkenende feliciteerde de ChristenUnie en SP. Volgens de CDA-leider toont dat de uitslag aan dat „de stemmen van Wilders vooral naar de SP zijn gegaan en niet naar de VVD”."

Even denken, Wilders doet niet mee, de SP wordt groter... dus de stemmen van Wilders zijn naar de SP gegaan. Ik weet het niet, maar dit soort logica vind ik toch wel zorgelijk... Een HAVO-leerling kan je dan misschien nog uitleggen dat dat zo niet werkt. Maar, o help, dit is onze premier! Waar moet dat heen in dit land? Help! De domheid aan de macht...

Aan de andere kant, waarom zou je je er eigenlijk mee bezig houden? Verkiezingspraatjes... geleuter...

 Reacties (0)

 Plasterk in Buitenhof

Gepubliceerd op 4-3-2007 02:13:00 - Vergruizelen

Als een soort zelfbestuiving mogen we zondag minister Plasterk tegemoet zien in TV buitenhof. Plasterk zei eerder over leraren:

"Bijvoorbeeld de positie van leraren; het is heel belangrijk dat die goed is. Dat mensen dat ook een spannende carrièreweg vinden. We moeten gewoon constateren dat er te weinig mensen zijn die dat doen en die dat blijven doen. Dus we moeten de positie verbeteren, ook het gevoel bij onderwijsgevenden dat de managers de macht zouden hebben; dat moet niet zo zijn."

De positie van leraren? Een spannende carrièreweg? Och, ik weet niet... spannend? Een carrière? Ik geloof er niks van! Het grappigste is de laatste zin. Het moet niet zo zijn dat we het gevoel hebben dat de managers de macht zouden hebben. Nee, inderdaad, dat gevoel moet je niet hebben. Maar wat bedoelt ie nu eigenlijk? Dat ze dat niet hebben? Interessant standpunt, zou dat het zijn?

Van een goed gemeentebestuur (om maar 's een ander voorbeeld te geven)  moet je ook niets merken. De lucht is schoon, de tunnels lopen niet vol water, er worden geen goede woongebouwen gesloopt ter meerdere glorie van het rijk, de sneltrams ontsporen niet, gebruikersruimten worden niet in de buurt van een speeltuin gepland, de rekeningen worden betaald, enz.... Als burgers zich moeten bezig houden met een onophoudelijke gekluns van het gemeentebestuur dan kan je er gif op in nemen dat er iets niet deugt.

Zo zal het dan ook wel zijn met managers. Als de roosters kloppen, de salarissen worden betaald, de ruimte en mogelijkheden geschapen worden om fatsoenlijk les te geven, de voorzieningen op orde zijn, de studenten en de docenten blij zijn... In dat geval merk je er maar weinig van... de docenten hebben, zogezegd, weinig last van het management... dan is het goed! Geen ingewikkelde discussies, geen flauwekul, geen bemoeizuchtige belangstelling c.q. hijgende adem in de nek... dan is het goed.

Maar 't blijft maar in mijn hoofd spelen. Het was de vorige minister van onderwijs die vond dat er voor het lerarentekort promotieteams naar de scholen moesten trekken om het beroep van leraar onder de aandacht te gaan brengen. Het hielp natuurlijk niks... maar of het met deze nieuwe minister beter wordt? Ik ben bang van niet. Het gevoel? Nee daar hebben we niks aan... Wel jammer van de colums, want na een eventueel debacle van een mogelijk falend ministerschap kan Plasterk z'n colums natuurlijk verder wel vergeten. Het David-Rietveld-effect zullen we maar zeggen...

 Reacties (3)

 Onderwijs op dieptepunt?

Gepubliceerd op 29-1-2007 23:48:00 - Vergruizelen

Al weer enige tijd geleden (sommige RSS-feeds druppelen nog wat na):

"Een derde van de leraren is het plezier in hun werk kwijt. Ze voelen zich onveilig, eenzaam en niet serieus genomen door hun collega's. Ook hebben ze genoeg van de steeds veranderende lesmethoden. Dat blijkt vrijdag uit een onderzoek van Stichting Sto(m)p onder duizend docenten, leerlingen, ouders en directeuren op zestien scholen in het basis- en voortgezet onderwijs verdeeld over heel Nederland."

Is er ook iemand die gecontroleerd heeft hoe dit onderzoek is uitgevoerd? Uit de informatie op de website van de stichting maak ik op:

  1. Er zijn 1000 leraren, directieleden, ouders en leerlingen geënquêteerd.
  2. Nadat onze medewerkers de afgelopen maanden diverse scholen hebben bezocht voor het afnemen van een enquête...
  3. Naast dit onderzoek zijn wij bezig met de ontwikkeling van een confronterende theaterproductie...

Eh.., de scholen zijn dus niet willekeurig uitgekozen, de stichting heeft een belang bij de uitkomst van het onderzoek en het is mij volstrekt niet helder of hier nu sprake is van een respresentatieve steekproef of een volstrekt willekeurige samenloop van omstandigheden. De stichting zal toch 'zomaar' een school bezoeken. Ik ga er van uit dat ze worden uitgenodigd... en dat zal niet zonder reden zijn... kortom?

Maar dat mag de pret niet drukken natuurlijk. Publiceren maar! Het gaat ZOOOOOOO slecht met het onderwijs... o o o o wat een ellende...

 Reacties (0)

 690 miljoen euro

Gepubliceerd op 24-1-2007 10:19:00 - Vergruizelen

"DEN HAAG - Het ministerie van Onderwijs kampt met een grote tegenvaller, die kan oplopen tot 690 miljoen euro in 2011. Het extra geld is nodig om het toenemend aantal leerlingen en studenten les te kunnen geven. Dat blijkt uit een rapportage van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Volgens het SCP houdt het ministerie rekening met een sterke stijging van het aantal leerlingen en studenten, maar heeft het verzuimd de extra kosten daarvan volledig op te nemen in de meerjarenbegroting. Het SCP noemt die afwijking des te klemmender omdat het opleidingsniveau van de Nederlandse bevolking internationaal gezien achterblijft."
Nederlands Dagblad

Het is droevig gesteld met de rekenvaardigheden van het ministerie van onderwijs...

 Reacties (0)

 Niets aan de hand

Gepubliceerd op 22-1-2007 20:21:00 - Vergruizelen

Volgens de SP:

"Eén op de tien leerlingen in het middelbaar onderwijs maakt gebruik van commerciële huiswerkbegeleiding buiten schooltijd. De kosten bedragen gemiddeld 350 euro per maand. Voor SP-Kamerlid Jasper van Dijk bewijst deze ontwikkeling dat het reguliere onderwijs faalt. “Het is niet fraai dat leerlingen goed onderwijs buiten school gaan zoeken.”

Het gaat daarbij dus om 90.000 leerlingen a 350 euro per maand... dat is meer dan 31 miljoen euro per maand. Nou dat moet kunnen...

Laatst las ik dat deze vaak goed georiganiseerde huiswerkinstituten van mening waren dat dit toch tot een soort ongelijkheid c.q. onrechtvaardigheid leidt van leerlingen waarvan de ouders zoiets niet kunnen betalen en dat daarvoor van regeringswege toch een soort regeling voor getroffen zou moeten worden in de vorm van extra huiswerkbegeleidingsbijslag om ook deze ouders in staat te stellen hun kinderen te laten huiswerkbegeleiden...

Gelukkig trapt daar niemand in... het zou ook werkelijk wel te bizar zijn! Onderwijs? Het is gewoon handel. Net als de rest van het gekluns...

“De politiek dient de groei van commerciële huiswerkbegeleiding af te remmen door het overbodig te maken met forse investeringen en meer ruimte voor gestructureerd onderwijs,” zegt Van Dijk.

...heel goed... zo is het maar net.
Van Dijk: commerciële huiswerkbegeleiding overbodig maken

Op dood paard
V. Waarom wil een dood paard niet meer loopen?
A. Omdat men anders zoo veel doode paarden voor levendige zou verkoopen.

 Reacties (0)

 NS-reisplanner

Gepubliceerd op 11-1-2007 23:31:00 - Vergruizelen

Ik geloof dat de NS-reisplanner af en toe een beetje in de war is. De reis van Utrecht centraal naar Rotterdam blaak duurt 2 uur en 40 minuten:


q2144img1.gif
Dat is gek! Hoe doe je dat dan? Nou, dat is heel simpel:
12:38 Utrecht Centraal 3 Hilversum
12:43 Utrecht Overvecht
12:50 Hollandsche Rading
12:55 Hilversum Sportpark
12:59 Hilversum
13:01 Hilversum Noord
13:05 Bussum Zuid
13:09 Naarden-Bussum
13:23 Weesp
13:30 Diemen Zuid
13:34 Duivendrecht
13:38 Amsterdam RAI
13:41 Amsterdam Zuid
13:51 Schiphol
13:57 Hoofddorp
14:02 Nieuw Vennep
14:24 Leiden Centraal
14:27 De Vink
14:31 Voorschoten
14:36 Den Haag Mariahoeve
14:40 Den Haag Laan v NOI
14:47 Den Haag HS
14:50 Den Haag Moerwijk
14:53 Rijswijk
14:58 Delft
15:01 Delft Zuid
15:08 Schiedam Centrum
15:16 Rotterdam Centraal
15:18 Rotterdam Blaak
Logisch toch?

q2144img2.gif

Maar je hoeft dan niet over te stappen!

 Reacties (2)

 Gemeente op ramkoers

Gepubliceerd op 29-12-2006 11:56:00 - Vergruizelen

Volgens Inderdaad, slopen is knettergek zijn de projectontwikkelaars al vast begonnen met nieuwe bouwplannen voor de plek waar nu nog het gebouw van de Amerikaanse ambassade staat:

"Het is een publiek geheim dat burgemeester Deetman aanjager van de sloop is omdat hij het gebouw lelijk vindt. Ik ben huiverig voor politici die zich een oordeel aanmeten over mooi en lelijk. Zijn ze daarvoor opgeleid, hebben ze er verstand van? Vast niet. Vorige week nog hoorde ik een andere sloper, wethouder Marnix Norder, uitroepen dat hij blij was dat de Zwarte Madonna eindelijk in het stof zou bijten. ’Zij is lelijk en versleten,’ oordeelde Marnix. Populistische onzin, een oersolide gebouw als dit is niet na twintig jaar op. Het ziet er wel verslonsd uit, maar dat is te wijten aan HaagWonen en de gemeente die jaren niets aan onderhoud hebben gedaan. "

Lelijkheid was echter toch nooit het argument? Euro's! Daar gaat het om... maar ja, ik zeg maar niks. Maar 't is wel een soort strategie... verslonzen, lelijk, slopen dus... het wordt tijd dat iemand die bouwmafia eens sloopt.

 Reacties (0)

 Een supermarkt van dromen

Gepubliceerd op 26-12-2006 02:24:00 - Vergruizelen

Dat kan natuurlijk ook: "Binnen  enkele jaren zullen de scholen weer gezuiverd zijn van projecten en competenties. Verschillende managementlagen zullen weer verdwenen zijn. De onderwijskundigen zijn grotendeels afgevloeid en goede docenten krijgen eindelijk weer hun werk terug..."
Ton Willems - Het echec van het HBO.

 Reacties (0)

 Regeren en vooruitzien

Gepubliceerd op 20-12-2006 15:44:00 - Vergruizelen

De gevestigde partijen als CDA, VVD en PvdA zijn deze week maar 's begonnen met vast te stellen dat SP en GroenLinks zich wel erg makkelijk hebben teruggetrokken uit de onderhandelingen omtrent het nieuw te vormen kabinet. Dat was te verwachten natuurlijk. Vooral het CDA zal wel weer erg blij zijn met de centrale rol die ze speelt, een beetje zoals voor de Paarse Kabinetten. Het zal wel aan mij liggen maar elke keer als ik Rutte hoor spreken en Bos hoor reutelen word ik een beetje misselijk... de teiltjes zijn niet aan te slepen.

Maar och... het is bijna Kerst. Mocht u nu tijdens de Kerst in een keer twijfels krijgen over het verloop van uw carriere dan kunt u zich troosten met de gedachte dat u niet de enige bent:

Dat is nog 's een mooie kerstgedachte. Omdat het er naar uitziet dat ik volgend jaar op 2 manieren ga verhuizen (woninggewijs en baangewijs) zou het wel 's kunnen zijn dat mijn reistijd ernstig langer wordt. Nu ben ik in ongeveer 50 minuten van stoel naar werkplek. Als die tijd nu eens 90 minuten wordt dan wordt de actieradius van mogelijke werkplekken natuurlijk ook serieus groter. Ik zou dan eigenlijk net zo goed in Utrecht of Amsterdam kunnen gaan werken. Mwah... daar had ik nog niet aan gedacht. Welaan, dat is dan misschien iets voor de komende Kerstdagen...

Hoe was het ook alweer? Als je al ernstig twijfelt aan het gemiddelde IQ van de "Nederlander" bedenkt dan dat de helft een IQ heeft dat nog lager is. Inmiddels kan je op basis van de reacties op de website van het AD omtrent het bericht, dat de rechtmatige bewoners van de Zwarte Madonna tot een soort van regeling met de gemeente Den Haag gekomen zijn, toch wel concluderen dat ondanks de berichten dat het gemiddelde opleidingniveau van de Nederlander is toegenomen dit zeker niet betekent dat het IQ is meegegroeid en dat het denkvermogen wel zo'n beetje een rudimentair overblijfsel geworden is...

Het geleuter van de politieke partijen rondom het duiden van de verkiezingsuitslag draagt overigens ook niet erg bij aan het gevoel dat het toch nog wel een keer goed komt met Nederland, qua intelligentie dan...

 Reacties (1)

 Klachten

Gepubliceerd op 27-11-2006 12:05:00 - Vergruizelen

Leraren na klacht vaak op straat

24-11-2006 21:03

"(Novum) - Eén op de drie leraren die de afgelopen maanden een klacht indienden over het wanbeleid van hun schoolbestuur, is overgeplaatst of ontslagen. Dat blijkt uit cijfers van de Vereniging Beter Onderwijs Nederland (BON) dat in september een meldpunt voor klachten van leraren opende."

bron: kennisnet

 Reacties (0)

 Waar moet dan heen?

Gepubliceerd op 27-11-2006 02:27:00 - Vergruizelen

"Ook in Den Haag kreeg de sint het zwaar te verduren. Kinderen tussen de twaalf en vijftien jaar gedroegen zich baldadig op het sinterklaasfeest in de Loosduinsehoofdstraat. Ze gooiden strooigoed terug naar de pieten. De politieagenten grepen in, zodat sint en piet zich bezig konden houden met de zoete kinderen"
http://www.ad.nl/feest/article846553.ece

 Reacties (0)

 Eigen schuld dikke bult

Gepubliceerd op 24-11-2006 01:24:00 - Vergruizelen

"Veeleer denk ik dat heel veel mensen zo ontzettend genoeg hadden van het kabinetsbeleid, dat ze dat zo helder mogelijk tot uitdrukking wilden brengen: de SP dus, zonder zich af te vragen of hun programma ook daadwerkelijk overeenkomt met wat ze willen."
Pierre Heijnen

Volgens meneer Heijnen is de kiezer dus gewoon dom en weet niet waar hij/zij voor kiest. Na de verkiezingen van 2003 heb ik ooit het volgende grafiek in elkaar gezet. Daarmee kan je de uitslag van de afgelopen verkiezingen eenvoudig voorspellen:

De conclusie toen was "de PvdA heeft zijn beste tijd gehad" en ik denk dat dit zeker inhoudelijk zondermeer het geval is. 't Is een truuk van gevestigde partijen te suggeren dat kiezers signalen willen geven. Ik weet niet, uit onderzoek blijkt dat het overgrote deel van de kiezers hun keus toch echt baseren op de inhoud. Wat bedoelt ie nu eigenlijk? Dat kiezers eigenlijk PvdA hadden moeten stemmen maar dat vergeten zijn te doen omdat ze zo erg tegen het beleid van Balkenende en kornuiten zijn? Straks gaan ze nog roepen dat de PvdA haar boodschap onvoldoende over heeft kunnen brengen? Mensen begrijpen ons niet...

"Kennelijk zijn wij onvoldoende duidelijk geweest in de manier waarop wij opkomen voor een sterkere en socialere en niet te vergeten duurzamere samenleving."
Susan Cohen Jehoram

Dat is onzin natuurlijk. De PvdA moet zich gewoon anders op gaan opstellen, want daar gaat het om. De PvdA heeft uitgedragen waar ze voor staat en de mensen geloven het gewoon niet (meer). Volgens mij is dat democratie en als je dan 10 zetels verliest dan is dat ook helemaal niet erg. Over 4 jaar zijn het er nog slechts 20 en ik vind dat dikke bult eigen schuld.

 Reacties (0)

 Zweefwijzer

Gepubliceerd op 20-11-2006 12:22:00 - Vergruizelen

De PvdA past goed bij want ik weet ook nog niet wat ik de komende vier jaar ga doen.

Bureau Renkema - Zweefwijzer

 Reacties (0)

 Opvoedkundig dilemma?

Gepubliceerd op 18-11-2006 21:01:00 - Vergruizelen

"Sinterklaas – die vanmiddag rond 12.00 uur met zijn Pakjesboot aanmeert in de historische haven van Middelburg – zal de komende weken weer heel wat gelovigen verliezen. Voor ouders breken lastige uurtjes aan: want hoe verkopen ze hun kinderen dat ze jarenlang hebben gelogen?

Ouders moeten zich niet schuldig voelen over het ’verraad’, zegt Justine Pardoen van Ouders Online: „Sinterklaas is geen leugen, maar een spel. En daar is niks mis mee. We vertellen onze kinderen immers ook de prachtigste verhalen over elfen, kabouters en sprekende dieren.”

http://www.trouw.nl/deverdieping/opvoeding_onderwijs/article547193.ece

Zo is het maar net... Denk maar aan het koningshuis, de tweedekamerverkiezing, de principes van Groenlinks, de PvdA in het algemeen... allemaal niet erg... men leert later wel de realiteit van de fictie te onderscheiden... nou ja... sommige mensen dan... hoe zat dat eigenlijk met God en de duivel...?

 Reacties (0)

 Niet slopen!

Gepubliceerd op 18-11-2006 14:29:00 - Vergruizelen

"Volgens Thomsen moet in de toekomst de gemeentelijke sloopvergunning meer inhoud krijgen. Het instrument dient in zijn ogen te worden opgewaardeerd door de invoering van een sloopeffectanalyse. Op die wijze zijn naast de gevolgen voor het milieu ook de sociale, cultuurhistorische en volkshuisvestingseffecten te beoordelen. Thomson vindt dat in Nederland veel te vaak en te snel wordt gesloopt. Daardoor ontstaat in zijn ogen onnodig extra schaarste, terwijl renovatie glansrijk een vergelijking met nieuwbouw kan doorstaan."
bron

Interessant stuk wel. Het komt er natuurlijk gewoon op neer dat ook in Den Haag de euro's belangrijker zijn dan de mensen, het fatsoen of het cultureel erfgoed. Van de PvdA zou je dat toch niet verwachten, maar de PvdA is in feite volstrekt de weg kwijt... Van Groenlinks zou je al helemaal niet verwachten dat ze een beetje meelopen met die duikboten van de PvdA hier in Den Haag. Dus zo zie je maar weer: politiek is niets voor mij... maar als een soort folklore mag het wel blijven, net als het koningshuis en Sinterklaas... maar ik geloof dat er weinig weldenkende mensen te vinden zijn die dat gezeur nog heel erg serieus nemen, behalve dan als je niets beters te doen hebt natuurlijk...

 Reacties (0)

 De PvdA in de bocht

Gepubliceerd op 13-11-2006 20:32:00 - Vergruizelen

Die jongens en meisjes van de PvdA zijn nu definitief de weg kwijt. Omdat de peilingen niet helemaal de goede kant opwijzen gaan we de koers omgooien...

"De PvdA gaat zich de komende tien dagen scherper afzetten tegen de coalitiepartijen CDA en VVD. In de campagne moet explicieter worden gemaakt dat de PvdA wil breken met het kabinetsbeleid."
http://www.nrc.nl/binnenland/article541621.ece

Nu was het probleem dat Wouter de Boskabouter al niet erg overtuigend overkomt en kennelijk een beetje onbetrouwe indruk maakt op grote delen van de bevolking (en dat vind ik niet helemaal onterecht), dus zit er maar één ding op: negen dagen voor de verkiezingen gaan we 't allemaal heel anders doen...

Ik zou denken dat dit de betrouwbaarheid niet echt vergroot... maar na de verkiezingen kan je 't dan natuurlijk ook weer helemaal anders doen... brr... wat een gesukkel. In de bocht? Zeg maar gewoon uit de bocht...

Nee we zijn echt tegen (oeps dat kost stemmen).. o, nee we zijn daar helemaal voor... (oeps dat kost ook stemmen).. eh... eh... wij vinden dat je daar genuanceerd over moet denken... (oeps dat kost ook stemmen).... kortom: uit de bocht en geheel de weg kwijt...

 Reacties (0)

 Het blijft zorgelijk

Gepubliceerd op 24-10-2006 11:23:00 - Vergruizelen

Het blijkt dat 20% van de PABO-studenten de volgende vraag goed beantwoordt:

"Een auto van 22.000 euro wordt 20 procent goedkoper. De nieuwe prijs wordt daarna nog eens met 10 procent verlaagd. Wat is het percentage van de totale prijsverlaging?"

Dat is toch vreemd, want zelfs met alleen wiskunde A1 zou dat toch absoluut geen probleem mogen zijn? Volgens mij doen we dit soort opgaven al in de tweede klas! Dus wel een HAVO-diploma maar geen idee... Hoe kan dat?

Mijn vermoeden is dat dit niet zozeer aan het wiskundeprogramma ligt (in de onderbouw bestaat dit uit 25% rekenen), maar aan het feit dat het kennelijk mogelijk is zonder basisvaardigheden, in ieder geval op het gebied van wiskunde, een diploma te halen op HAVO-niveau. De cijfers geven aan dat de Nederlander steeds hoger opgeleid raakt, maar ja, je vraagt je af of dat dan wel zo is...

Ik denk 't eerlijk gezegd niet...

 Reacties (0)

 Oude wijn en oude zakken

Gepubliceerd op 20-10-2006 09:58:00 - Vergruizelen

"20-10-2006 Onderwijspersoneel vindt dat klassenverkleining en salarisverhoging de belangrijkste prioriteiten bij investeringen in het onderwijs. Dat blijkt uit de enquête van de Algemene Onderwijsbond die in het kader van de actie Onderwijsakkoord2006 onder ruim 2400 mensen werd gehouden."
 
Volgens is dat al 17 jaar het geval, maar 't is er kennelijk nooit van gekomen...
 
Opmerkelijk: "Bij het stemgedrag maakt de SP een klapper en stijgt tot 28 procent. Onder leraren benadert de partij bijna de aanhang van de PvdA, die naar 34 procent zakt."
 
Dat vind ik ook niet zo verwonderlijk...
 
http://www.aob.nl/kixtart/nm/articlefiles/6164-hOb18.pdf

 Reacties (0)

 Even kijken of ik dit begrijp

Gepubliceerd op 4-10-2006 03:59:00 - Vergruizelen

Volgens de website van de hogeschool rotterdam:

"Slechts 51,6% van de Pabo-studenten die vorige week (week 39) de rekentoets aflegden, slaagde hiervoor. Ongeveer 2400 studenten van diverse Pabo's namen deel aan de toets."

"Van de 400 Pabo-studenten aan de HR slaagde 35%. Volgens onderwijsmanager Lia Lughthart komt dat omdat vooraf aan de studenten is verteld dat de toets diagnostisch was, zodat ze aan het begin van het jaar kunnen zien hoe het met hun rekenvaardigheid gesteld is. Dat andere scholen hun studenten juist wel voorbereiden op de rekentoets verklaart het hogere slagingspercentage bij deze scholen."

Kijk dat bedoel ik dus... 35% slaagt... dat is niet veel... maar dat komt dat ze zich niet hebben voorbereid... Eh? Basisschool, HAVO of vergelijkbaar...!? Was dat niet bedoeld om studenten voor te bereiden dan?

Of betekent dit gewoon dat op sommige opleidingen studenten trainen op de toets... maar zegt dat dan nog wel iets over de rekenvaardigheden? Ik denk het niet... ze trainen in het maken van sommetjes... maar dat heeft met rekenvaardigheden misschien nog niet eens zo veel te maken...

Laten we nu toch gewoon duidelijk zijn! Als slechts 35% van de studenten slaagt voor de toets dan is er toch op z'n minst sprake van een probleem... en trainen voor de toets? Ja, nee dus... dat is net zo iets als trainen op de CITO-toets...

"We hebben landelijk afgesproken deze toets als entreetoets te gebruiken. Als scholen zich niet aan deze afspraak houden, wordt de geloofwaardigheid aangetast." Volgens hem kan met de toets worden aangetoond wat het niveau is van studenten vóór ze aan de Pabo beginnen. "Zo kunnen we bewerkstelligen dat in vooropleidingen meer aandacht voor rekenen komt. Maar ja, dan moeten alle Pabo-instelligen wel meewerken."

Kijk dat vind ik dan weer typisch 'onderwijs'. Op alle niveau's kan je dat tegen komen: we spreken iets af, we zeggen 'ja dat doen we' en vervolgens doet lekker iedereen waar hij/zij zin in heeft. Dat is niet erg... maar wel onhandig... misschien is het handiger om dan maar niets af te spreken...

...zullen we dan doen? Afspreken dat we alleen iets afspreken als we er ons ook aan gaan houden?

Ja dat doen we...

 Reacties (0)

 Verdacht pakje

Gepubliceerd op 26-9-2006 13:02:00 - Vergruizelen

Verdacht pakketje blijkt uitnodiging ijsgala
De ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken zijn even in rep en roer geweest vanwege een verdacht pakketje.

IJsgala
De straat waaraan de ministeries zijn gevestigd, is zelfs enige tijd afgesloten geweest vanwege de vondst. Uiteindelijk bleek een ontruiming niet nodig omdat het verdachte pakketje niet bijster schadelijk bleek te zijn. Het ging om een uitnodiging voor een ijsgala in de stad.

Stikstof
Bij de uitnodiging zat wat stikstof voor het 'kou-effect'. De politie heeft de straat na de vondst weer opengesteld.

En dat is wel bijzonder, want er zijn geloof ik 200 van dit soort pakketjes verstuurd en iedereen vond het leuk en geen reden tot paniek, behalve dan de ministeries van Justitie en Biza. Wel aan, dat belooft wat als deze ministeries in de toekomst in van die megalomane torens zitten. Bij de eerste de beste vergeten boodschappentas worden de ministeries ontruimt en de boel afgezet... maar waar moeten al die mensen heen?

Nog erger... Als er sprake is van een toenemende terreurdreiging dan ga je als ministerie van Justitie of Binnenlandse zaken toch niet in prestitieuze en vooral 146 meter hoge torens zitten? Dat is volgens mij vragen om moeilijkheden.

http://www.ad.nl/denhaag/stad/article661488.ece
http://www.ad.nl/denhaag/stad/article661414.ece

 Reacties (0)

 Dat papegaait elkaar maar na...

Gepubliceerd op 22-9-2006 02:25:00 - Vergruizelen

Ik dacht laat ik papegaai 's opzoeken:

pa·pe·gaai (de ~ (m.), ~en)
1 vruchtenetende, tropische vogel met meestal opvallende kleuren en een kromme haaksnavel
2 iem. die anderen napraat, zonder te begrijpen wat hij zegt => naprater
3 houten vogel op een staak, als doel voor schutters
4 handvat boven een bed hangend, waaraan men zich kan optrekken

Zie http://www.vandale.nl/

Dat is toch wel fraai... o ja het ging over "een van de oudste". Ik dacht dat niet zo'n fraaie uitdrukking was omdat er maar één de oudste kan zijn... Ik meen me vaag te herinneren dat we vroeger geleerd hebben dat je dat beter niet kan zeggen... Zeg dan 'de oudste' of 'één van de oude' of zoiets. Maar ik geef toe, 't is lang geleden... ik ben zelf zo langzamerhand ook één van de ouderen...

Volgens GOOGLE zijn er wel 515.000 resultaten van websites waar zoiets staat. Wel aan, misschien heb ik 't wel weer helemaal mis en is dit inmiddels normaal taalgebruik geworden. Maar 't is wel een bonte verzameling van websites die je dan voor ogen krijgt... en bij de afbeeldingen ook trouwens.

Soms kom je wel 's van die dingen tegen die je ergens een keer hebt 'opgedaan' en die je dan vervolgens je hele leven meesleept. Soms blijkt het, achteraf, dan nergens op te slaan of gewoon onzin te zijn... dat is niet erg, want zo rationeel als we soms denken zijn we toch helemaal niet...

Het bleek toch maar 's weer... vandaag... de wortel-n wet. Wiskundig geen enkel probleem, lijkt me, maar als je er over na gaat denken... dan... Eigenlijk begrijpen we het niet... maar moet je dat willen? Of kan je gewoon zeggen: het is zo, klaar! We leiden het ook nog even af... als je dan nog niet overtuigd bent dan doe je maar gewoon... en denk er maar niet meer over na.

En dat laatste kan natuurlijk helemaal niet... nee dat gaan we niet doen... we zijn tenslotte geen papegaaien. Inmiddels begrijp ik ook niet meer wat ik nu eigenlijk wilde zeggen, maar dat is dan weer leuk van een weblog... ik wil ook helemaal niks zeggen...

O nee, ik weet het alweer ik ging dat boek opzoeken:

Denis Guedj, De stelling van de papegaai, Roman over de geschiedenis van de wiskunde.
Ambo, 1999, 558 p., prijs f 49,50. ISBN 90 263 16046.

 Reacties (0)

 Fraude met stemcomputer

Gepubliceerd op 30-8-2006 12:05:00 - Vergruizelen

Frauderen met een stemcomputer? Nee, dat is echt niet mogelijk... zegt men. Toch vreemd dat het dan kennelijk toch kan:

"DEN BOSCH - Het Openbaar Ministerie (OM) in Den Bosch vervolgt raadslid G. te M. uit het Brabantse Zeeland (gemeente Landerd) voor stembusfraude. Dat heeft het OM woensdag laten weten."
(--knip--)
"Justitie verdenkt het ex-raadslid van het plegen van fraude en valsheid in geschrifte bij de gemeenteraadsverkiezingen. Tijdens de verkiezingen bediende hij de stemcomputer."

Zie Raadslid vervolgd voor stembusfraude Landerd

 Reacties (0)

 Meneer van Dale

Gepubliceerd op 28-8-2006 01:32:00 - Vergruizelen

"Hoeveel is 16 : 2 x 4? Bij de Achmea Kennisquiz kwam elke deelnemer uit op 32. Ik heb altijd geleerd dat vermenigvuldigen voor delen gaat aan de hand van het ezelsbruggetje Meneer Van Dalen Wacht Op Antwoord. Ik kwam dus uit op 2. Toen ik om uitleg vroeg bij de redactie van de Achmea Kennisquiz vernam ik dat 'Meneer Van Dalen' was afgeschaft en dat men een som voortaan op volgorde moet uitrekenen. Mijn kleindochter, die in de brugklas van het vwo zit, kwam ook tot de uitkomst 2, wat mij uiteraard genoegen deed. Ja, zei ze, je moet eerst vermenigvuldigen en daarna pas delen. Hier in Brabant wordt rekenen dus kennelijk anders geleerd dan in de rest van het land. Mijn vraag aan u is of 'Meneer Van Dalen' inderdaad is afgeschaft en zo ja wanneer en waarom?"

Zie 5. Meneer van Dale

 Reacties (0)

 Geweldig onderzoek

Gepubliceerd op 26-8-2006 15:21:00 - Vergruizelen

In het kader van gedragswetenschappen heeft een onderzoek tot een schokkende conclusie geleid:

"Een compliment heeft tot gevolg dat niet alleen de gevleide, maar ook toeschouwers positiever over je denken. Maar overdrijf je, of komt iemand erachter dat je hetzelfde complimenten ook aan anderen geeft, dan ben je een slijmbal en raakt de gevleide partij gekwetst."
http://www.kennislink.nl/web/show?id=156250

O help... wie had dat kunnen denken... zondermeer een geweldig onderzoek!

 Reacties (0)

 Gestoord gewoon

Gepubliceerd op 23-8-2006 03:44:00 - Vergruizelen

Ik word zo langzamerhand helemaal gek van die Internet Explorer. Eerst hadden we dat gezeur over het activereren van het besturingselement, maar nu in een keer heeft IE weer iets nieuws bedacht. Ik maak al jaren gebruik van HTML om lokaal wat menutjes en zo te maken. Dat is handig als je verschillende websites snel wilt bereiken. Niets bijzonders.. en dan op een dag 'out of the blue' krijg ik bij mijn lokale startpagina de volgende melding:

Pardon? Maar wat ik ook probeer, ik krijg die melding niet meer weg... ja eventjes, maar de volgende keer staat ie er weer. Terwijl er op die pagina 'echt' geen rare dingen gebeuren! En wat dan nog... het is toch mijn computer! Ik mag toch doen wat ik wil... maar Bill c.s. vind het maar niks...

 Reacties (1)

 Welk een treurigheid

Gepubliceerd op 19-8-2006 17:31:00 - Vergruizelen

Naar aanleiding van http://www.edusite.nl/edusite/nieuws/16281 komen we tot de volgende 'schokkende conclusies':

Ik wil niet veel zeggen, maar daar had ik geen onderzoek voor nodig. De titel van het artikel suggereert dat er zoiets als multitasken bestaat, maar dat is helaas niet het geval. Je kan maar 1 ding tegelijk... net als Windows® trouwens. Maar dat terzijde...

 Reacties (0)

 Zwarte Madonna

Gepubliceerd op 14-7-2006 18:11:00 - Vergruizelen

De Telegraaf is zelfs al overgegaan tot het scheuren en pleuren van foto's van Internet zonder bronvermelding. Dat is zorgelijk. Het lijken wel studenten...

BRON: http://www.telegraaf.nl/multimedia/archive/00603/zwarte_madonna_603931b.jpg

Maar dat is toch echt een foto van mij!

Zie Met de Zwarte Madonna is niets mis...

Binnenkort ook bij u in het theater...

 Reacties (0)

 Je eigen straatje schoon vegen

Gepubliceerd op 29-6-2006 11:45:00 - Vergruizelen

Ik zat vannacht te wachten op de tweede termijn... 3:05 o nee 3:15 toch niet het is 3:35... Toen ben ik maar naar bed gegaan. Gelukkig maar want het schijnt tot 4:30 geduurd te hebben. Inmiddels blijkt:

"Als de kleinste regeringspartij vasthoudt aan haar eis dat Verdonk het veld moet ruimen en aan die eis wordt niet voldaan, dan rest D66 weinig anders dan zelf uit het kabinet te stappen. "
http://www.volkskrant.nl/binnenland/article325230.ece

Nou ben ik 's benieuwd...

 Reacties (0)

 Er breken gouden tijden aan

Gepubliceerd op 6-6-2006 22:01:00 - Vergruizelen

"DEN HAAG - De helft van de Nederlandse beroepsbevolking moet in 2020 een diploma van een universiteit of hogeschool op zak hebben. Die doelstelling heeft het kabinet vrijdag vastgesteld. Nu kent Nederland nog een tekort aan hoger opgeleiden."
Helft werkenden hoger opgeleid

Ik ben zelf 'net' van na de invoering van de mammoetwet. Ik kan me herinneren dat onze docent natuurkunde meneer van Baalen op het VWO al vertelde dat die hele mammoetwet eigenlijk onzin was. De bedoeling was om minder vakken te doen, maar met meer diepgang. Voor natuurkunde, zo vond hij, was dat nogal onzin, want wij gebruikte gewoon hetzelfde boek als eerst maar dan met wat hoofdstukken er uitgescheurd, dus meneer van Baalen wist ook niet waar nu precies die verdieping gevonden moest worden...

Nu met de tweede fase... waren er weer meer vakken... straks komen er weer minder vakken.. dus..

Maar de doelstelling van het kabinet kan niet betekenen dat wij met zijn allen een stuk intelligenter worden. Bewijs? Een avondje TV kijken doet het ergste vrezen...

 Reacties (0)

 Aansluitproblemen

Gepubliceerd op 26-5-2006 02:02:00 - Vergruizelen

 Reacties (0)