L.Blog

Info
Kalender

De kalender is leeg

weersverwachting

 Wet van Mooijman

Gepubliceerd op 19-5-2009 03:08:00 - Klunzen

In het onderwijs is er een bijzondere wetmatigheid te ontdekken. Ik noem dat altijd de Wet van Mooijman. Het komt er op neer dat als men in het onderwijs iets wil regelen dat het dan pas echt fout gaat. Eigenlijk denk ik dat dit samenhangt met de eerder genoemde lantaarnpaalmaatregelen. Voorbeelden genoeg!

Bijvoorbeeld: de vakantieperiode van docenten inkorten. Als je docenten een of twee weken langer laat werken dan moet de taakbelasting per week omlaag. Dat betekent dat je deze docenten minder uren kunt inzetten. Dat betekent dat je meer docenten moet aannemen. Als die er dan al zijn... en je daar dan geld voor hebt. Het gevolg is dat de kwaliteit van je onderwijs eerder achteruit gaat dan vooruit... Daarbij moet je dan nog gaan afvragen wat die docenten dan moeten doen in weken dat er geen leerlingen zijn. Dat zal dan wel vergaderen, na- en bijscholen en ander geleuter zijn... brr....

Je zou denken dat als je een 50-minutenrooster invoert dat je dan als docent ook minder lessen geeft. Ik begin heel langzaam het vermoeden te krijgen dat de Hogeschool Rotterdam er gemakshalve maar even van uitgaat dat 25% meer contacttijd niet automatisch betekent dat je daar als docent dan navanant ook meer tijd voor krijgt, maar zo dom zullen ze toch niet zijn? Je weet het natuurlijk nooit. Meer werken, minder betalen en dan roepen dat je goed bezig bent? In het geval je minder lessen geeft zullen er toch weer docenten moeten worden aangetrokken of andere docenten meer moeten gaan werken om het volledige programma te kunnen aanbieden. Dus, gaat dat dan werken die maatregel? Ik denk het niet...

Voorbeelden genoeg... maar misschien ben ik gewoon te pessimistisch...

Zie ook Onderwijs innovatie

 Reacties (2)

 ICT-voorzieningen

Gepubliceerd op 7-2-2009 14:07:00 - Klunzen

In algemene zin kunnen we langzamerhand wel de conclusie trekken dat de lerarenopleiding ernstig te kort schiet in haar informatievoorziening en het gebruik van de middelen die dat zouden moeten faciliteren.  De ICT-middelen die worden ingezet voldoen volgens mij niet aan de meest basale kwaliteitseisen. Voor wat betreft de visie op het gebruik van ICT in het onderwijs zullen we ’t dan maar niet hebben.

Heel af en toe zie ik nog wel ’s een soort van (voorlopig) plan voorbij komen hoe dat nu moet met dat ICT in ons onderwijs. Ik meen zelfs ooit een Beleidsplan ICT en Onderwijs 2008 te hebben gezien waarin allerlei concrete aanbevelingen werden gedaan om de problemen nu eens goed aan te pakken.  Maar nooit meer iets over gehoord.

In het licht van recente gebeurtenissen wordt steeds meer duidelijk dat de onduidelijkheid wel heel erg groot is. Er gaat van alles mis waar dat niet nodig zou zijn geweest. Ik word dagelijks meermalen bestookt met vragen van studenten over dingen waarvan niet duidelijk is hoe dat zit, waar het staat, hoe je dat had moeten weten, wat kan en wat niet kan en hoe je dat in de toekomst zou kunnen vermijden. 

De neiging is groot om me er mee te gaan willen bemoeien maar dat ga ik niet doen. In het verleden is meermalen gebleken dat dit geen enkele zin heeft. Zelf als je met inzet van eigen middelen en tijd (uren, dagen, maanden, jaren) het goede voorbeeld geeft leidt dit niet tot enig 'licht in de duisternis'. Sterker nog: het lijkt wel of het steeds erger wordt. 

Het is niet handig, maar wat kan je doen? Tegen zoveel onwil en onvermogen kan ik zelfs niet op. Dus doe ik maar gewoon wat ik zelf denk dat er moet gebeuren. Investeren, investeren,… en verder kan iedereen de boom in. Just another monkey.

 Reacties (0)

 Smartboard

Gepubliceerd op 4-1-2009 22:45:00 - Klunzen

De vorige keer dat ik in lokaal MH.04.pi zat was er helemaal geen smartboardsoftware geinstalleerd. Dus als ik nu morgen dat wil gebruiken zou het natuurlijk kunnen zijn dat mijn smartboardpresentatie niet gaat werken... Dat zou wel jammer zijn. Dus meestal exporteer ik zoiets naar powerpoint. Kan je in ieder geval iets.

Eigenlijk doe ik het meestal andersom. Ik maak een powerpoint en die importeer ik dan in smartboard. Dat kan natuurlijk ook thuis, maar mijn smartboardsoftware is niet zo smart dat je powerpoints kan importeren noch exporteren. Er onbreekt 'Visual Basic for Applications'. Zegt ie... Dat zit in 'Office' en zou gewoon moeten werken. Maar 't werkt niet.

Enig speuren op de FAQ's bij de software levert niet veel op. Op mijn fileserver werkt Smartboard 9.7 en Office 2007 prima samen. Nou ja... als je de powerpoints opslaat als '2003' dan, maar dat deed ik in Vista ook. Volgens mij is de smartboardsoftware niet compatible met Vista, dus maar 's upgraden die handel.

Importeren kan natuurlijk ook ter plaatse. Maar dan moet je je presentatie wel opslaan als *.PPT en niet als *.PPS zoals ik altijd doe... Ik weet eigenlijk ook niet waarom... Nou ja. Zo prutsen we lekker verder. Het is natuurlijk wel leuk zo'n PC, beamer, smartboard en zo, maar met didactiek heeft het natuurlijk maar weinig te maken, denk ik. Hoewel je dat tegenwoordig maar nooit weet.

 Reacties (4)

 Dombo

Gepubliceerd op 16-12-2008 17:22:00 - Klunzen

Gisteravond was in een keer mijn printerblokje op. Een beetje onhandig als je de opdrachten wilt uitprinten. Vanmorgen zou ik om half 9 in lokaal 1.91 zijn. Op de opdrachten had ik het lokaal nog maar 's opgeschreven, maar ja, niet meegenomen. Op de een of andere manier had ik mijn hoofd dat het om lokaal 1.19 zou gaan, maar dat bestaat niet eens. Gelukkig was ik niet heel erg laat, maar 't is wel nogal een gekluns als je er al om 8 uur bent. Kijk dat heb ik dan weer. Ik ben niet dom maar af en toe een beetje onhandig... toch wel een beetje raar voor een wiskundeleraar die getallen omdraait... wiskundegewijs... ijs?

Ach ja... al met al was het gisteren en vandaag allemaal weer heel erg leuk. Goede keuzes gemaakt denk ik... Mijn kerstpakket weggegeven... een tukkie gedaan... en ik ga zo maar 's aan 't koken. Hopelijk gaat dat ook nog lukken en dan mag ik toch wel een beetje tevreden achterover leunen en niks doen. C. is al een paar dagen geveld door een klassieke verkoudheid en ik ben bang dat ik ook nog aan de beurt komt. Hopelijk is dan niet in de vakantie... maar ja... wanneer dan wel?

 Reacties (2)

 Klunzen

Gepubliceerd op 17-11-2008 22:42:00 - Klunzen

Ik weet niet waar ik precies last van heb, maar de laatste tijd ben ik wel aan 't klunzen. Een week of wat geleden was ik in plotsklaps mijn inlogcode van de hogeschool kwijt. Ik kon er niet meer opkomen. Dat is nogal dom, want dat gebruik ik bijna dagelijks, dus wat is er aan de hand? Vandaag was ik in eens m'n presentatie kwijt. Ik wist zeker dat ik er gemaakt had maar had dat ding nu weer gelaten? Niet in het normale mapje in ieder geval. Zie http://med.hro.nl/ravew/presentaties/Taal%20van%20de%20wiskunde/

Nou ja... de code is weer teruggekeerd in het geheugen en de presentatie stond gewoon op http://www.wiskundeleraar.nl/pagina.asp?nummer=3963 Het leek me nogal een goed idee om per les zo'n beetje op te schrijven wat we gaan doen en zo... Maar ja, dan moet je dat wel onthouden.

Ik ben 's benieuwd wat er deze week nog meer te klunzen valt...

Lijkt me wel een mooie categorie: klunzen.

 Reacties (0)