L.Blog

Info
Kalender

De kalender is leeg

weersverwachting

 Breinlezen

Gepubliceerd op 1-4-2009 13:01:00 - Hersendood

'Een neurale definitie van het bewustzijn? Iemand die dat zegt, heeft de bewustzijnsdiscussie van de laatste vijftig jaar in de filosofie niet gevolgd.'
Gert-Jan Lokhorst

(...)

De neuro-ethicus wijst de interesse voor het brein als een moderne getuigenverklaring ondubbelzinnig af. 'Als het zou kunnen, zou het al bedenkelijk zijn. Maar het kan niet, en dat mensen geloven dat het wel kan, is nog veel erger'.

Zie http://www.vn.nl/Wetenschap/ArtikelWetenschap/Breinlezen.htm

 Reacties (0)

 Het wordt steeds doller

Gepubliceerd op 7-2-2009 02:21:00 - Hersendood

Dat is toch wel weer een interessante gedachte:

Gelukkig maar (zou ik denken), laat iederen z'n eigen hersens maar houden. 

Maar er wordt bedoeld dat het brein van de pubers veel harder moet werken tijdens het experiment, dan de hersenen van volwassenen. Dat komt doordat het brein van tieners nog volop in ontwikkeling is. Nou ja, zeg...

De vraag is dan natuurlijk 'wat moet je er mee?'. Het zal best zo zijn, zeker, maar betekent het dan dat je pubers het maar vooral niet kwalijk moet nemen of betekent het dat pubers gewoon beter hun best moeten doen?

Ik zie er wel in: hou je harses en doe 's beter je best. Komt me bekend voor...

 Reacties (0)

 Motivatie

Gepubliceerd op 30-12-2008 12:22:00 - Hersendood

Het is fraai op de website van geleuter.nl zullen we maar zeggen:

"Waar leiding en medewerkers elkaar vrijelijk en met respect kunnen aanspreken op de dingen die fout gaan. Waar beloningen worden gegeven is de vorm van (openlijke) complimenten. Want wij weten dat een compliment, een schouderklopje, een meer permanente hormonale verandering teweeg brengt dan bijvoorbeeld geld."
http://www.onderwijsvanmorgen.nl/motivatie-motivatie-van-docenten/

Droom maar lekker verder...

 Reacties (0)

 Wartaal

Gepubliceerd op 28-3-2008 20:59:00 - Hersendood

't Is wederom zeer treurig:

"Als leerlingen stukken buiten context uit hun hoofd leren, dan kunnen ze de informatie alleen produceren als er rechtstreeks naar wordt gevraagd, bijvoorbeeld bij een toets. Ze kunnen de informatie echter niet vinden als ze deze nodig hebben buiten de context van de toets."

"De werking van het brein is van grote invloed op het leren. Het verklaart bijvoorbeeld waarom leerlingen soms wel de grammatica van een taal beheersen, maar niet in staat zijn deze te spreken. Of andersom natuurlijk!"

Meer over het brein: hoe werkt het geheugen?

Begrijp je? Ik niet...

 Reacties (0)

 Neuromythen

Gepubliceerd op 13-3-2008 01:37:00 - Hersendood

Wat lees ik nu?

"We weten steeds meer van het functioneren van het menselijk brein. Deze kennis kan voor een revolutie zorgen in de dagelijkse onderwijspraktijk. Als we meer weten over de werking van de hersenen, dan weten we meer over hoe leerlingen leren en waarom er verschillen in het leervermogen van leerlingen zijn. En wat voor gevolgen dit heeft voor lesgeven en toetsen. "
http://www.onderwijsvanmorgen.nl/meer-over-het-brein-inleiding/

Klinkt goed, maar is dat wel zo? Ik vind het nogal een grote stap van 'neuron' naar 'toetsen'. Was het maar zo simpel... Je vraagt je af wie er nu precies met die 'we' bedoeld wordt. Nee dat kan niks worden.

"Een neuromythe is een misvatting over de werking van de hersenen. Een neuromythe ontstaat wanneer bevindingen uit de wetenschap verkeerd worden geïnterpreteerd. Als gevolg van de verwachtingen rondom de toepasbaarheid van hersenonderzoek in het onderwijs hebben mythen zich snel ontwikkeld. Het is van belang om deze mythen te leren herkennen. Hierdoor kan pseudo-kennis worden onderscheiden van echte kennis."
http://www.hersenenenleren.nl/va-neuromythen.php

Kortom: de werkelijkheid ligt genuanceerder... maar ja dat is voor sommige mensen gewoon te lastig. Voor veel problemen is een eenvoudige oplossing beschikbaar. Meestal is die oplossing fout.

 Reacties (3)

 Aansluiting wiskunde

Gepubliceerd op 15-10-2007 01:33:00 - Hersendood

In het algemeen schrijf ik op mijn weblog allemaal dingen die eigenlijk helemaal niet bedoeld zijn om te worden gelezen. Meestal zit ik gewoon uit mijn nek te kletsen en soms schrijf ik alleen maar om ideeën vast te houden, frustraties van me af te schrijven of zoveel mogelijk verwarring te stichten (if you can’t beat them confuse them). Veel interessanter is wat ik niet schrijf en waarschijnlijk nog interessanter is wat ik wel schrijf maar niet publiceer.

Ik loop al een tijd te denken om een stuk te schrijven over de aansluiting op het hoger onderwijs voor wat betreft het wiskundeonderwijs. Het idee dat het wiskundeonderwijs ‘op zich’ wel in orde is maar dat alleen de basisvaardigheden (en in het bijzonder de ‘algebraïsche vaardigheden’) behoorlijk te kort schieten lijkt me toch een misopvatting. Ik denk niet dat daar het probleem zit. Een HAVO-leerling (bijvoorbeeld), zelfs met wiskunde B12 mist niet alleen een aantal belangrijke basisvaardigheden (die kan je misschien nog wel snel bijspijkeren), maar van veel inzicht en begrip kan je toch niet spreken. Er is vaak ook geen sprake van een wiskundige houding. Kortom: het deugt van geen meter in het kwadraat.

Daar kan je natuurlijk wel een leuk stuk over schrijven. Het probleem is dat als je dat doet dan moet je ook een soort ‘visie’ geven op hoe het dan wel moet. Daar heb ik natuurlijk wel ideeën over, maar ’t is lastig uit te leggen. Misschien heb ik het ook wel helemaal mis...

Het komt er op neer dat zonder wiskundige basisvaardigheden leerlingen al helemaal niet toekomen aan begrip of inzicht. Ik zou dan bijvoorbeeld uit willen leggen dat ‘abstract denken’ helemaal niet bestaat. Het denken is niet abstract, maar de objecten waar dat denken zich mee bezig houdt zijn abstract. Wonderlijk genoeg blijkt dat denken over die hersenspinsels soms op een hele gestructureerde manier kan leiden tot inzicht, begrip en (bijvoorbeeld) een oplossing van een probleem. En soms is zo’n oplossing ook nog ’s heel erg toepasbaar. Dat laatste is prettig maar geen noodzakelijke voorwaarde… Maar om je daar mee bezig te kunnen houden dan moet je natuurlijk wel een (zij het abstract) idee van die wiskundige objecten hebben. Ik geloof niet het huidige onderwijs daar nu erg in slaagt...

Daarnaast zou ik willen schrijven dat als ‘een verbeterde didactiek’ niet leidt tot verbetering van de gewenste vaardigheden en doelstellingen er toch wel iets grondig mis moet zijn. Waarom moet onderwijsvernieuwing altijd gepaard moet gaan met het wijzigen van de leerdoelen? Je zou denken dat als je een betere didactiek hebt bedacht je moet kunnen laten zien dat dit leidt tot betere resultaten: dat wil zeggen dat meer leerlingen meer leerdoelen halen… Volgens mij is dat dus nu niet het geval. Nu wordt er weer lekker gerommeld in de onderwerpen. Waarom eigenlijk? Volgens mij maakt het weinig uit welke onderwerpen je behandelt. Het is ‘feitelijk in wezen’ toch allemaal hetzelfde?

Nou ja… Je begrijpt al, dat stuk gaat er niet komen. Je kunt ook te veel hooi op je vork nemen.

Zie ook Conceptuele netwerken

 Reacties (0)

 Conceptueel netwerk

Gepubliceerd op 7-3-2007 23:37:00 - Hersendood

Ik heb nog 's wat zitten denken over die 'conceptuele netwerken'. Ik ben tot de (voorlopige) conclusie gekomen dat het misschien niet zo'n gek idee is om in leersituaties eerst een nieuw begrip 'kaal' te introduceren en pas daarna verbindingen te leggen met de aanwezige kennis (een feest van herkenning, dat iets wat moeilijk leek toch weer meevalt). Er ontstaat dan een nieuwe 'knoop' met allerlei 'nieuwe' verbindingen naar bestaande 'knopen'. Bij het realistische wiskundeonderwijs lijkt men (zo op 't eerste gezicht) eerder te kiezen voor het leggen van nieuwe verbindingen tussen bestaande begrippen. Dat levert weliswaar een 'rijker' netwerk op maar 't wordt uiteindelijk wel een rotzooitje.

Gevolg: leerlingen hebben niet het gevoel dat ze iets nieuws leren... Men kan met de 'oude' concepten prima uit de voeten dus waarom tijd en moeite doen om het nieuwe begrip te 'vatten'. Het opwaarderen van een 'oud' c.q. 'beperkt' begrip kon wel 's veel moeilijker zijn dan het creëren van een nieuw begrip. Bij het leren van 'echt' nieuwe en vooral abstracte begrippen moet je vaak veel moeite doen om het te vatten, maar dat is juist wel weer een avontuur... Misschien bedoelde Freudenthal dat wel met het idee dat je leerlingen zelf dingen moet leren ontdekken... maar dan wel in het licht van de nieuwe begrippen... Nieuwe verbindingen, wetmatigheden, stellingen, vermoedens en zo... Het valt mij altijd op dat je soms iets nieuws leert waarbij dan later blijkt dit in een keer heel erg verhelderend te zijn bij iets wat je al wist... en soms blijkt het een meer algemener begrip te zijn van iets dat je al wist. Dit lijkt wel wiskunde...

Ik geef toe, ik begin vaag te worden en 't gaat misschien wat houterig. Maar 't is nu ook wel een beetje drukke tijd. Misschien werk ik het idee van dat conceptueel netwerk nog wel een keer uit met een paar verhelderende voorbeelden. Het lijkt me vanuit een 'systeemgedachte' nogal onzinnig om vooral veel nieuwe verbindingen te maken zonder knooppunten... Volgens mij krijg je dan een slecht functionerend netwerk met schizofrene trekjes...

 Reacties (0)

 Gewoon in de hersenen

Gepubliceerd op 14-9-2006 23:48:00 - Hersendood

Vandaag kwam ik dit bericht tegen:

"(Novum) - De hersenen van pubers zijn niet klaar voor de onderwijsmethode van het studiehuis. Dit stelt neuropsycholoog Jelle Jolles deze week in Schooljournaal, het weekblad van de Onderwijsbond CNV.

Vaardigheden die nodig zijn voor zelfstandig werken, organiseren en plannen zijn volgens Jolles nog niet aanwezig. De hersenen van pubers zouden nog niet voldoende zijn ontwikkeld. Binnen het studiehuis, ingevoerd in 1998, is de docent meer een begeleider dan iemand die kennis overdraagt.

Jolles meent dat leraren weer kennis moeten overdragen in plaats van leerlingen begeleiden vanaf de zijlijn. "Zonder hulp en sturing van ervaren docenten zijn het studiehuis en het nieuwe leren ongeschikt voor deze leeftijdscategorie."

De neuropsycholoog pleit voor meer klassikale lessen. "Als je wilt leren tennissen en de tennisleraar zegt: daar liggen een racket en een bal, ga maar tennissen, is de kans nihil dat daar een goede tennisser of überhaupt een tennisser uit komt. Als we luisteren naar wetenschappelijk onderzoek, kunnen we er niet omheen dat het anders moet."

Dat is altijd erg prettig... Het zit gewoon in de hersenen en daar kan je gewoon niets aan doen, klaar... dus gewoon klassikaal lesgeven en geen rare dingen willen...

Binnenkort verwacht ik een onderzoek waarbij definitief komt vast te staan dat wiskundedocenten ook iets in de hersenen missen waardoor ze gewoon niet in staat zijn om met andere wiskundedocenten samen te werken. Het zou voor mij toch veel verklaren...

De consequentie hiervan zal zijn dat het 'niet kunnen samenwerken' voor een aankomend wiskundedocent eerder een goed teken is dan een slecht teken... Dus mocht je bij je feedback vaak te horen krijgen dat je erg slecht samenwerkt neem het dan vast op in portfolio...

 Reacties (0)