L.Blog

Info
Kalender

De kalender is leeg

weersverwachting

 Objecten en eigenschappen

Gepubliceerd op 24-3-2009 22:15:00 - Taal van de wiskunde

Ik was al een tijdje van plan om iets te schrijven over kennisnetwerken. Bij de les van Taal van de wiskunde heb ik bedacht dat het misschien aardig is om iets te doen met wiskundige objecten (de knopen) en eigenschappen (de lijnen). Hoe bouw je dan zo langzamerhand een kennisnetwerk op? Ik moet mijn oude afstudeerwerkje maar 's opzoeken. Dat ging er ook al over. Kan ik eindelijk die lijn ook weer 's oppikken... Waarschijnlijk kan ik dat de volgende les nog een keer gebruiken om nog 's toe te lichten wat nu precies die wiskundige objecten en eigenschappen zijn waar we 't steeds over hebben.

 Reacties (0)

 Leuk geprobeerd

Gepubliceerd op 10-2-2009 00:06:00 - Taal van de wiskunde

A mathematician confided
That a Möbius strip is one-sided.
You'll get quite a laugh
If you cut it in half.
For it stays in one piece when divided.

A burlycue dancer, a pip
Named Virginia could peel in a zip;
But she read science fiction
And died of constriction
Attempting a Möbius strip.

—Cyril Kornbluth (1923-1958) U.S. Writer
Via http://www.lhup.edu/~dsimanek/mayhem.htm

 Reacties (0)

 Het gaat lekker

Gepubliceerd op 10-4-2007 01:08:00 - Taal van de wiskunde

Het is voor eerstejaars (voltijd zeker) altijd even wennen. Je volgt een vak met 2x40 minuten lestijd en dan moet daarnaast huiswerk doen. Dat is redelijk normaal, denk ik, maar bij de lerarenopleiding betekent dat voor een cursus van 2 studiepunten dat je daarnaast (gemiddeld) zo'n 2·28-12=44 uur aan je huiswerk moet besteden. Als een cursus 10 weken duurt dan is dat toch snel 4 uur of meer werk.

Dat is in vergelijking met het voortgezet onderwijs dan natuurlijk wel even wennen. Bij sommige vakken is het fysiek ook niet mogelijk om alle opgaven te bespreken. In 80 minuten kan je niet een heel hoofdstuk bespreken. Je zult dus op de een of andere manier moeten zorgen voor uitwerkingen. Studenten die het huiswerk niet serieus doen en dan hopen dat het wel verteld zal worden komen uiteindelijk toch wel in de problemen denk ik. Maar de vraag is of dat erg is... 

Uit het verslag van de bijeenkomst 'VO-HO aansluiting wiskunde 23 april 2007' een 'wensenlijstje' wat studenten wiskunde zouden moeten beheersen:

  1. redeneren
  2. notaties kunnen lezen en schrijven
  3. gevoel voor abstractie
  4. een bepaalde werk- en studiehouding

Dit is (denk ik) zondermeer herkenbaar v.w.b. de studenten van de lerarenopleiding wiskunde. In de cursus 'Taal van de wiskunde' heb ik geprobeerd om daar iets aan te doen. Je zou kunnen zeggen dat we proberen actief te werken aan bovengenoemde punten.

Dat is wel spannend, maar ook zorgelijk. De cursus loopt nog, dus we moeten nog maar even zien hoe het uitpakt. Ik kan er nog weinig van zeggen... Ik kom er nog wel een keer op terug.

...ach ja... maar verder gaat het wel, min of meer...

 Reacties (0)