L.Blog

Info
Kalender

De kalender is leeg

weersverwachting

 Vertrouwen

Gepubliceerd op 10-6-2009 22:30:00 - Lantaarnpaal

"Gisteren heeft de Onderwijsraad zijn advies uitgebracht over de kwaliteitsborging van het eindniveau van aanstaande leraren. In dit advies doet de raad een aantal aanbevelingen die moeten leiden tot versterking van het vertrouwen van de samenleving in de kwaliteit van de lerarenopleidingen. Ter versterking van dit vertrouwen ziet de raad het in ieder geval al als een belangrijk winstpunt dat een deel van het onderwijsprogramma landelijk vastgelegd wordt en dat er aldus zicht komt op het eindniveau."
http://www.leroweb.nl/lero/kwaliteitszorg/2385

 Reacties (0)

 Cursusevaluaties

Gepubliceerd op 23-5-2009 02:44:00 - Lantaarnpaal

De ‘cursusevaluatie’ is ook al zo’n merkwaardig meetinstrument. Het lijkt me echt onzin om bij elke cursus te vragen of ik wel bereikbaar ben of op tijd op de les aanwezig ben. Dat geloven we wel. Als je 11 van de 14 vakken zelf ontwikkeld hebt zou je dan automatisch geneigd zijn om de cursussen te evalueren, waar mogelijk te verbeteren en aan te vullen e.d.? Dat lijkt me toch wel! Dat hoort wel een beetje bij het vak zullen we maar zeggen.

Als je denkt in leerlijnen en het ontwikkelen van competenties op de lange termijn moet je niet te veel inzoomen op cursussen maar kijken naar de grote lijnen, de samenhang en doelstellingen op de lange termijn. In principe dragen alle cursussen daartoe bij, ook als ‘niemand’ dat ziet… Meestal kan ik wel uitleggen waarom iets van belang is. Tijdens één van die besprekingen heb ik al opgemerkt dat de ‘uitslagen’ van die cursusevaluaties meer lijken te zeggen over de docent dan over de cursus zelf. Maar daar was die ‘meting’ helemaal niet voor bedoeld, dus waar hebben we ’t dan over?

Ik vind het zinloos om te praten over een paar rode vakjes op een cursusevaluatie als we de inhoud, de diepere bedoelingen, de samenhang met de rest van het programma en de opbrengsten op langere termijn niet besproken worden.

Kortom: richt je op de big picture en ga je niet bezig houden met futiliteiten. Gelukkig levert al dat geëxperimenteer en zoeken naar andere manieren heel erg veel op. Ik zal daar nog 's een keer iets over schrijven.

 Reacties (0)

 Lantaarnpaal

Gepubliceerd op 6-5-2009 15:21:00 - Lantaarnpaal

Vroeger had je zo'n mopje van Sam en Moos. Dat Moos op een avond Sam tegen komt die kennelijk z'n horloge verloren is en in 't licht van een lantaarnpaal aan het zoeken is. 'Waar ben je die dan verloren?' waarop Sam antwoord 'Daarginds maar daar zie ik niks'. Zoiets...

Ik ga een nieuwe categorie toevoegen aan dit weblog. Dat wordt de categorie lantaarnpaal. De aanleiding daarvoor is dat het dat er allerlei dingen en maatregelen bedacht worden die eigenlijk nergens over gaan, zo van we weten niet precies wat we er mee aan moeten maar we moeten wel iets doen.  Meestal wordt aan dat soort 'dingen' dan ook nog wel gehoor gegeven en gaan in een keer allerlei mensen zich er mee bezig houden.

Meestal zijn dat dingen die (als je goed kijkt)  eigenlijk nergens over gaan. Het zijn cosmetische ingrepen, logistieke maatregelen, veel papier maar weinig actie. Waar gaat het dan wel om? Het gaat natuurlijk om de grote lijnen, de onderlinge samenhang en de praktische uitvoering. Ondanks alle plannen gaat het toch om de uitvoering? Meestal tast men in het duister, maar in 't licht van een lantaarnpaal kan je dan tenminste iets zien. Ook al moet je dan vaststellen dat het er niet is...

 Reacties (2)

 Minimale onderwijstijd

Gepubliceerd op 3-10-2007 17:28:00 - Lantaarnpaal

Het Landelijk Actie Komitee Scholieren (LAKS) wil dat de 1040 urennorm helemaal wordt afgeschaft of in elk geval met 80 uur wordt verlaagd. Desnoods gaat het LAKS over tot landelijke acties als staatssecretaris Van Bijsterveldt niet op deze eis ingaat.

Heel goed... 't is een onzinmaatregel. Het enige effect dat ik zie is dat sommige scholen heel creatief zijn geworden met het verzinnen van halfbakken onzin om de uren die je mee zou kunnen tellen als lestijd in het totaal aantal uren op te kunnen nemen. Dus afschaffen... het gaat om de kwaliteit niet om de kwantiteit. Een beetje docent kan in een kwartier meer 'effect scoren' dan 6 uur 'zelfstandig werken' in een open leercentrum onder leiding van een lesassistent...

http://www.vosabb.nl/actueel/nieuws/Article.2007-10-03.2618

Dat doet me denken aan Sam. Ik kwam hem tegen, laat op de avond, terwijl hij in het licht van een lataarnpaal aan het zoeken was. 'Ben je iets verloren?' vroeg ik. 'Ja mijn horloge....". Ik vroeg: "Waar ben je die dan verloren?'. Sam zei: 'Ja daarginds, maar daar zie ik niks.....'.

"VOS/ABB heeft ook altijd bezwaren geuit tegen de minimale onderwijstijd, omdat het ministerie van OCW hiermee slechts naar de kwantitatieve kant kijkt, terwijl het in het onderwijs juist om kwaliteit gaat."

 Reacties (2)